Eigentijds Montessori onderwijs

Wil jij zien hoe eigentijdse inzichten over leren gekoppeld worden aan Montessori-principes?

 Voor wie?

Voor directies en leraren.

Past deze vraag bij jou?

  • Wil je zien hoe een raamwerkplan is opgesteld van waaruit onderwijsontwikkeling vorm krijgt?
  • Wil je ontdekken welke oriëntatie er op 21st Century Skills mogelijk is?
  • Wil je good practices zien van hoe in heterogene groepen kinderen hun eigen leerlijn volgen?
  • Wil je good practices zien van hoe methoden kindvolgend ingezet worden?
  • Ben je nieuwsgierig naar registratiesystemen waar kinderen eigenaar van zijn?

Waar kun je terecht?

De Pinksterbloem is een Montessorischool, een afspiegeling van het gedachtengoed van Maria Montessori in combinatie met de maatschappelijke ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs. Wij leren van en met elkaar vanuit een collectieve ambitie. De school is op een punt gekomen waarbij het van belang is om de intrinsieke motivatie van de kinderen meer ruimte en sturend te laten zijn binnen het onderwijs. Hiervoor is van belang dat er met een nieuwe blik naar de voorbereide omgeving wordt gekeken. Het toekomstperspectief is dat methodes, materialen en de digitale wereld kind volgend worden ingezet. De kinderen hebben zelf inzicht in de te volgen leerlijnen en de leerkrachten zoeken samen met de kinderen naar optimale kwaliteit binnen de mogelijkheden van het kind. Dit moet meetbaar inzichtelijk worden gemaakt voor kind, leerkracht en ouders. De ontwikkeling wordt gevoed door up to date kennis en inzichten over ‘het brein, leren en leerstijlen’ te verbinden aan de “gulden Montessori principes”.

De mogelijkheden:

Workshops tijdens de STAIJ-brede- inspiratiemiddagen:

Op de STAIJ inspiratie middagen kun je workshops volgen waarin het thema: “actief inzetten van kennis over leerstijlen om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van kinderen” wordt belicht.

Een kijkje in de school:

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school. We organiseren een gericht, gearrangeerd klassenbezoek en collegiale consultatie voor je.

Aan tafel met de directeur

In gesprek met directie krijg je handvatten betreffende het opzetten van het raamwerk en het uitdragen van de visie binnen het onderwijs in het geheel in de school.

Praktische informatie:
Contactpersoon: Beike van den Eeden,  bvdeeden@yahoo.ca