Leer-werk-kaarten

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt “bouwstenen” die situationeel een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers

De leerwerkkaart is zo een bouwsteen en is door het opleidingsteam ontwikkeld om in het moment, als de lerende en/of begeleidende (student, startende leerkracht, nieuwsgierige leerkracht, vragende leerkracht, IB-er, interne opleider, directeur, opleider in school, coach etc) en de context erom vraagt, in te zetten. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk.

De leerwerkkaarten:

  • spiegelen thema’s die we binnen de lerende organisatie STAIJ van belang vinden.
  • zijn gericht op dat wat we wenselijk vinden en duiden een verwacht professioneel niveau.
  • zijn situationeel inzetbaar in alle geledingen van de organisatie.
  • zijn inzetbaar bij individueel leren, teamleren en organisatieleren.
  • stimuleren dialoog over professionele kwaliteit.

Klik op de kaarttitel om de kaart als pdf te downloaden:

Ambacht:

Breinvriendelijk leren: welke strategieën uit de geheugenpsychologie kunnen werken in de klas?

Coöperatief leren: hoe te beginnen met coöperatief leren?

Coöperatief-leren: wat is coöperatief leren?

Didactische structuren: wat werkt in het onderwijs?

Didactische werkvormen: hoe breng je spanning, uitdaging en verrassing in het onderwijs terwijl ook het leerrendement toeneemt?

Differentiëren: hoe kun je differentiëren en waarom doe je het?

Differentiatie vervolg: hoe kun je de herziene taxonomie van Bloom gebruiken om te differentiëren?

Evaluatie van de les: welke manieren van evalueren zijn er?

Niveau duiden: het belang van de beginsituatie.

Instructie: welk doel streef je na?

Jongens en meisjes; moeten we verschillend omgaan met jongens en meisjes?

Klassenmanagement: hoe ga je zo efficiënt en effectief om met de les en lestijd?

Leerhulp geven; op welke manier kun je kinderen leerhulp geven?

Onderwijs ontwerpen: hoe zorg je voor passend en leerzaam onderwijs voor alle kinderen?

Scaffolding: hoe zorg je ervoor dat een leerling leert en uiteindelijk autonoom een taak kan uitvoeren?

Werken met portfolio’s: welke rol speelt een portfolio bij de ontwikkeling van een leerling?

Zelfregulatie van leerlingen: bevorderen we in het onderwijs voldoende zelfregulatie?

Relatie met de ander:

Dialoog-gevoelige onderwerpen: hoe kun je gevoelige maatschappelijke kwesties bespreken in het onderwijs?

Gesprekken voeren met kinderen: wat zijn aspecten van goede gesprekken?

Gesprekken voeren met studenten: wat zijn aspecten van goede gesprekken?

Gespreksvoering met ouders: hoe voer je een goed gesprek vanuit het perspectief van educatief partnerschap? 

Hoge verwachtingen: welke invloed hebben verwachtingen op leerlingen?

Motivatie en betrokkenheid: hoe krijg je een gemotiveerde leerling?

Omgaan met gedragsproblemen: hoe stimuleer je als leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen met gedragsproblemen?

Overwicht en leiding: hoe krijg en houd ik de aandacht van mijn groep?

Perspectief op ouderbetrokkenheid; hoe krijg je betrokken ouders en zorg je voor educatief partnerschap?

Pedagogische tact: hoe doe je het goede op het juiste moment ook in de ogen van de leerling?

Relatie met jezelf:

Feedback geven aan studenten: wat is de plaats van feedback geven?

Reflecteren voor studenten: hoe kan reflectie leiden tot dieper inzicht?

Reflectie bevorderen mentoren: hoe kan reflectie leiden tot dieper inzicht?

Onderzoek en werkplekleren algemeen:

Onderzoek-doen-in-een-opleidingsschool: welke aspecten zijn belangrijk in een onderzoek?

De-kwaliteit-van-een-leerwerkplek: wanneer is er sprake van een goede leerwerkplek?