Professionaliseren in de school-organisatie

Wil je professionaliseren door leren centraal te stellen in jouw organisatie?

Voor wie?

Voor directies, leraren en pedagogisch medewerkers van scholen, naschoolse opvang, kinderdagverblijven en (speciaal) basisonderwijs.

Past deze vraag bij jou?

  • Wil jij ‘het leren’ centraal stellen in jouw organisatie?
  • Heb je interesse in het professionaliseren van medewerkers?
  • Wil je weten hoe je voortdurend feedback en reflectie kunt organiseren?
  • Wil je zien hoe er blijvend aandacht besteed kan worden aan metacognitie?

 Waar kun je terecht?

Laterna Magica, school voor natuurlijk leren, is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar.  Wij maken verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Want kinderen leren de hele dag. Een leven lang. Leren stopt niet als de school uit is. Er is geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren. Kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, coaches, pedagogische medewerkers en experts komen elkaar hier tegen en samen nemen we de verantwoordelijkheid om elke splinter talent te ontdekken en te ontwikkelen. Elke professional leert en ontwikkelt zich daartoe en stelt zich de vraag: Wie ben jij? Waar ben je goed in? Dan bouw je dat uit. Waar liggen je interesses? Dan bouw je dat op.
Welk talent mis je? Dan compenseer je dat.
Laterna Magica is een lerende organisatie. Systematisch onderzoeken we onze eigen praktijk om antwoorden te vinden op sturingsvraagstukken.

De mogelijkheden:

Open dagen
Op deze dagen krijg je antwoord op de vraag: ‘Is de lerende organisatie iets voor mij of voor onze school?’ Je maakt kennis met  ‘het leren’ binnen de Laterna Magica.
Collegiale stages 

In een startgesprek worden jouw vragen en interesses besproken. Op grond daarvan loopt je gedurende de stage mee met een collega van Laterna Magica. Aan het einde wordt er ruim de tijd genomen om te reflecteren op je leerervaringen.
Aan tafel met de interne opleider professionaliseren

In gesprek kom je meer te weten over onze lerende organisatie en onderzoek je hoe het lerende vermogen van je eigen organisatie te verhogen. Jouw vraag bepaalt in sterke mate de inhoud van het gesprek.
Aan tafel met de directie

Het invoeren van een lerende organisatiestructuur is een ingrijpend proces. Overweeg je invoering van een lerende organisatie? Ga dan eens in gesprek met onze directie. Samen reflecteren jullie op het leerproces.

Praktische informatie:Contactpersoon: Sebastiaan van Tongeren,  sebastiaan@obslaternamagica.nl