Vindplaats ouderbetrokkenheid

Wil je weten wat de ervaringen van het Coenteam zijn als het gaat om het samen werken aan de pedagogische kwaliteit van de school door intensieve teamscholing en samenwerking met ouders?

Voor wie? Voor directies, leraren, ouders en studenten van STAIJ.

Passen de onderstaande vragen bij jou?

 • Wil je weten hoe je een uitnodigend schoolklimaat voor diverse ouders ontwikkelt?
 • Ben je op zoek naar draaiboeken en diversiteit voor ouderactiviteiten in school en maatschappelijke samenwerking in de buurt?
 • Ben je nieuwgierig naar welke informatiesystemen een positief effect hebben op de communicatie met ouders en de verbondenheid van ouders onderling?
 • Gaat je interesse uit naar (onderzoeks)literatuur en praktisch klein onderzoek m.b.t. samenwerking met ouders?
 • Wil je weten wat de ervaringen van het Coenteam zijn als het gaat om het samen werken aan de pedagogische kwaliteit van de school door intensieve teamscholing en samenwerking met ouders?

Waar kun je terecht?

De J.P. Coenschool heeft al een lange geschiedenis in het verbinden van ouders met de school en ouders met elkaar volgens de formule “Ouders ontmoeten Ouders”. De “Ouders van Coen” is een actieve ouderraad die veel ervaring en expertise heeft op het gebied van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap. De laatste jaren heeft de school zich ontwikkeld tot een plaats waar kinderen zich op een eigen manier kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Samenwerking tussen leraren en ouders is daarbij cruciaal. Belangrijke vragen voor het team zijn steeds: waarom doen we op school de dingen zoals we ze doen, wat zit er achter, wat is onze visie op leren, ontwikkelen en pedagogische kwaliteit en hoe kunnen we gezamenlijk met de ouders optrekken om dit binnen onze schoolgemeenschap vorm te geven. Met het stellen van dergelijke vragen stel je je als school open voor voortdurende professionalisering van het pedagogisch handelen op school en thuis. Een school is een dynamische gemeenschap met verbindingen tussen mensen en de omgeving die steeds veranderen. Het Coenteam probeert enerzijds ruimte te maken voor die veranderingen en anderzijds de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te bewaken. Een middel daartoe is bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaringen met de startgesprekken (kind, ouder, leraar) in het begin van het schooljaar. Een ander middel is praktijkonderzoek doen naar de effecten van de manier waarop er gewerkt wordt. De vindplaats J.P. Coen werkt samen met opleidingsdocent Adri Menheere van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en met onderzoeksdocent Francine Jellesma van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Vanuit hun expertise nemen zij deel aan de dialoog over mogelijkheden en grenzen voor alle betrokkenen bij de Coenschool.

Het vindplaatsteam:

 • onderzoekt en ontwikkelt een visie op het thema “ouderbetrokkenheid en pedagogische kwaliteit”;
 • onderzoekt en ontwikkelt bruikbare methodieken en didactieken rond ouderbetrokkenheid en pedagogische kwaliteit in samenhang met het vergroten van de zelfstandigheid en het kunnen nemen van eigen verantwoordelijk van kinderen;
 • onderzoekt en ontwikkelt een intern professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en studenten dat hen toerust tot het gebruik van de gekozen methodiek en didactiek.

Kennisdeling, ondersteuning of inspiratie gewenst…?

 • Op de jaarlijkse studiedag en inspiratiedagen van STAIJ verzorgen leden van het vindplaatsteam een workshop.
 • Heb je een vraag en wil je met één van de leden van het Vindplaatsteam aan tafel?
 • Wil je per mail contact over een praktische onderwerp?

….Neem dan contact op via khaddari@jpcoenschool.nl