Workshop 10

‘Een goede vraag is belangrijker dan een kloppend antwoord’ (MAXIMAAL AANTAL INSCHRIJVINGEN BEREIKT)

Workshopleider: Sarai van de Boel.

Inhoudsbeschrijving:

Wat is de waarde van de omgeving van een kind?
Deze workshop gaat over manieren waarop leerkrachten anders kunnen communiceren met leerlingen door filosofie als middel in te zetten. Je zult je verbazen hoe hierdoor op een ander niveau met kinderen kan worden omgegaan.

Veel gesprekken in de klas gaan vaak ‘horizontaal’; er worden feiten uitgewisseld of getoetst. De uitdaging is om vaker een ‘verticaler’ gesprek te voeren, waarbij je samen met kinderen dieper en filosofischer kunt nadenken. Maar hoe doe je dat?

In deze workshop traint Sarai van de Boel het stellen van de juiste vragen en het goed luisteren naar antwoorden. Dit levert nieuwe vragen en nieuwe betekenislagen op. Kinderen zelf kunnen als geen ander briljante vragen stellen, maar ze leren dit vaak af in de basisschoolleeftijd. Sarai laat concrete voorbeelden zien uit haar eigen ervaring met kunst- en erfgoedprojecten. Door op een filosofisch manier naar erfgoed, kunstwerken en architectuur te kijken, worden kinderen zich bewuster van de waarde van hun eigen omgeving en cultuur en welke plek zij zelf hierin hebben.

Door de manier van vragen stellen kun jij het verschil maken tussen een oppervlakkig gesprek en een dieptegesprek over allerlei vragen uit het leven. Iedereen kan dat leren.

Programma workshop
In 2,5 uur leer je een praktische werkmethode om met gekozen thema’s aan de slag te gaan. We gaan oefenen met goede startvragen en we gaan ook praktisch aan de slag door in kleine groepjes met elkaar te oefenen.

Doelgroep: 16 leerkrachten groep 1/8 en vakdocenten.

Tijdstip: 9.00-12.00 uur

Locatie: Studio Sarai, Surinamekade 11, 1019 BH Amsterdam (begane grond aan het laadperron, naast de achterkant van Sissy-boy, aan het IJ)

Organiserende instantie: Studio Sarai.