Workshop 3

Gedragsfunctieanalyse en opstellen gedragsplannen

Workshopleider: Selma Huitema, Adviseur Passend Onderwijs van het Expertisecentrum Stichting Orion.

Werkvorm: Tijdens de workshop gaan we praktisch met jullie eigen casussen uit de klas aan de slag.

Doel: Na het volgen van deze workshop heb je handvatten en inzicht meegekregen over de wijze waarop je jongens het best kunt benaderen, vanuit de ontwikkeling van het brein.

Inhoud: Na het signaleren van probleemgedrag is het analyseren van gedrag van de leerling de volgende stap. En daar gaan we tijdens deze workshop mee aan de slag! We proberen de functie van probleemgedrag te achterhalen; waarom doet de leerling wat het doet en wat levert het op? Aan de hand van een ABC-schema, onderzoeken we welke  factoren (triggers en consequenties) het gedrag mogelijk in stand houden. Door zo beter zicht te hebben op het probleemgedrag en de te beïnvloeden factoren, kunnen we de stap zetten naar het opstellen van een kortdurend gedragsplan. Daarin beschrijven we hoe we het gedrag gaan proberen om te buigen naar meer gewenst gedrag.

Doelgroep: Onderwijsprofessionals die voor de klas staan of die leerlingen, in groepjes of individueel, buiten de klas begeleiden..