Workshop 4

‘Literatuureducatie – Poëzieworkshop’

Workshopleider: Jos van Hest.

Inhoudsbeschrijving:

Wat is poëzie meer dan het schrijven van een elfje?

In gedichten verbeeld je de wereld om je heen. Je leert de dingen net anders te zeggen. Je spreekt in beelden en vergelijkingen. Je speelt met woorden en klanken.

Dichter en schrijfdocent Jos van Hest laat zien hoe je kinderen aan het lezen en schrijven van gedichten krijgt. Met welke aanpak en welke werkvormen breng je het poëzieplezier op gang? Verbeelding en zeggingskracht worden aangeboord. Aan het eind van de workshop weten de deelnemers uit eigen schrijfervaring hoe je zoiets aan kunt pakken met kinderen.

Jos van Hest geeft veel poëzie workshops op basisscholen, is verbonden aan de School der Poëzie en werkt mee aan het tijdschrift DICHTER van Plint.

Doelgroep: 20 leerkrachten midden- en bovenbouw.

Tijdstip: 9.15-12.00 uur

Locatie: Montessorischool Steigereiland, John Hadleystraat 4, 1086 WB Amsterdam

Organiserende instantie: St. Kunsteducatie De Rode Loper op School www.derodeloperopschool.nl