Plaatje logo STAIJ liggend

Met trots presenteren we ons digitale platform voor professionele groei.

Op alle niveaus wordt met betrokkenheid en inzet gewerkt aan het best denkbare onderwijs. Vanuit een professionele cultuur die gericht is op kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. We helpen kinderen en personeelsleden nieuwe kansen te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. We bieden vernieuwende, inspirerende leeromgevingen met perspectieven voor de toekomst. Ons motto daarbij is:

“Samen leren voor het leven”

De onderwijsconcepten van de STAIJ-scholen zijn divers, evenals de populatie aan kinderen en leerkrachten. Er zijn scholen voor regulier onderwijs, Dalton- en Montessorischolen, een school voor Natuurlijk Leren, een school voor Speciaal Basisonderwijs en een school voor nieuwkomersonderwijs. Naast het verschil in onderwijsconcepten bestaan er tussen de scholen ook verschillen in profiel. STAIJ heeft enerzijds scholen die zich thematisch profileren, bijvoorbeeld via een sportprofiel of als cultuureducatie-school. Sommige scholen vervullen daarnaast als brede school een buurtfunctie en een aantal scholen ontwikkelt zich tot integraal kindcentrum.

STAIJ is een lerende organisatie waarin opleiden tot het diploma en opleiden na het diploma in samenhang wordt uitgewerkt. Twee domeinen hebben expliciet aandacht:
1. Opleiden in school van studenten: verdergaande uitwerking van de versterking in de samenwerking tussen de lerarenopleiding en STAIJ.
2. Professionalisering personeel: verdergaande concretisering van de lerende organisatie STAIJ in samenwerking met de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.

Op deze site vertalen we de interne expertise in onze stichting naar “leren van, door en met elkaar”.  We verbinden je met interne en externe kennis en kunde, willen inspireren en je ondersteunen in je eigen ontwikkeling.