Adviseur Passend Onderwijs (APO)

Namen van de adviseurs passend onderwijs, contactgegevens en contactscholen

Eduard Bergman

– Watergraafsmeer
– Oud Oost

Margo Slob

– Indische Buurt
– IJburg
– Oostelijk Havengebied

ebergman@staij.nl mslob@staij.nl
De Kaap IKC Laterna Magica
De Kraal Montessorischool Steigereiland
4e Montessorischool MKC Zeeburgereiland
De Dapper Daltonschool De Kleine Kapitein
Aldoende 8e Montessorischool
5e Montessorischool Flevoparkschool
Daltonschool De Meer Indische Buurt School
MKC De Amstel Batavia (nieuwkomers)
SBO Het Spectrum Schatkaart (in oprichting)

De rol van de adviseurs passend onderwijs
De APO werkt onder regie van STAIJ voor ongeveer tien scholen. De APO signaleert, adviseert en ondersteunt de IB-er en directeur bij het passend arrangeren zowel binnen de basisondersteuning als de extra ondersteuning en is hierbij ook binnen de school op systeemniveau adviserend. De APO adviseert de IB-er/school over passend arrangeren en ondersteunt IB/school bij het aanvragen van de middelen extra ondersteuning. De APO adviseert op maat en heeft een relevant netwerk buiten de school. De APO is vaak actief betrokken bij het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor leerlingen waarbij de reguliere school niet meer passend is. Daarmee vormt de APO een schakel tussen de school en de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband.

Daarnaast werkt de Adviseur Passend Onderwijs onder regie van het bestuur mee aan het realiseren van de doelstelling en visieontwikkeling passend onderwijs van STAIJ en adviseert de APO de algemeen directeur over de toekenning van de middelen extra ondersteuning.

Een samenvatting van de taken van de APO in de school.

De APO:

  • neemt deel aan het driehoeksoverleg. Hierbij zijn altijd aanwezig: de APO, de OKA en de IB-er. Mogelijk zijn aanwezig: de directeur van de school, de betrokken leerkracht en/of de ouders van de betreffende leerling;
  • neemt deel aan het multidisciplinair overleg, waarbij ook externe deskundigen aanwezig zijn. Ook wel genoemd: ZBO (Zorgbreedte-overleg), ZTO (Zorgteamoverleg) of ZAT (Zorgadviesteam);
  • neemt deel aan de gesprekken met ouders, leerkracht en kind indien er sprake is van een extra ondersteuningsvraag of een verwijzing naar een andere school (SBO of SO);
  • observeert in de klas;
  • schakelt experts in;
  • ondersteunt en adviseert de IB-er/school in de besteding van middelen extra ondersteuning.
  • voert eventuele kortlopende ondersteuningstrajecten uit, waarmee bijgedragen wordt aan de analysefase;
  • geeft kort durende preventieve ondersteuning aan kind, begeleider, leerkracht of IB.

De driehoek in beeld:

grote driehoek