Alle leerwerkkaarten

Ambacht:

Breinvriendelijk leren: Welke strategieën uit de geheugenpsychologie kunnen werken in de klas?

Coöperatief leren: Hoe te beginnen met coöperatief leren?

Coöperatief-leren: Wat is coöperatief leren?

Didactische structuren: Wat werkt in het onderwijs?

Didactische werkvormen: Hoe breng je spanning, uitdaging en verrassing in het onderwijs terwijl ook het leerrendement toeneemt?

Differentiëren: Hoe kun je differentiëren en waarom doe je het?

Differentiatie vervolg: Hoe kun je de herziene taxonomie van Bloom gebruiken om te differentiëren?

Executieve functies: Hoe oefen ik met leerlingen de regelfuncties van de hersenen voor doelgericht en aangepast leergedrag?

Evaluatie van de les: Welke manieren van evalueren zijn er?

Instructie: Welk doel streef je na?

Jongens en meisjes: moeten we verschillend omgaan met jongens en meisjes

Klassenmanagement: Hoe ga je efficiënt om met de les en de lestijd?

Leerhulp geven; Op welke manier kun je kinderen leerhulp geven?

Niveau-duiden: Wat is het belang van de beginsituatie?

Onderwijs ontwerpen: Hoe zorg je voor passend en leerzaam onderwijs voor alle kinderen?

Scaffolding: Hoe zorg je ervoor dat een leerling leert en uiteindelijk autonoom een taak kan uitvoeren?

Werken met portfolio’s: Welke rol speelt een portfolio bij de ontwikkeling van een leerling?

Zelfregulatie van leerlingen: Bevorderen we in het onderwijs voldoende zelfregulatie?

Zelfstandig werken en zelfsturing: Hoe krijg je leerlingen aan de slag?

 

Relatie met de ander:

Dialooggevoelige onderwerpen: Hoe kun je gevoelige maatschappelijke kwesties bespreken in het onderwijs?

Gesprekken voeren met kinderen: Wat zijn aspecten van goede gesprekken?

Gesprekken voeren met studenten: Wat zijn aspecten van goede gesprekken?

Gespreksvoering met ouders: Hoe voer je een goed gesprek vanuit het perspectief van educatief partnerschap? 

Hoge verwachtingen: Welke invloed hebben verwachtingen op leerlingen?

Motivatie en betrokkenheid: Hoe krijg je een gemotiveerde leerling?

Omgaan met gedragsproblemen: Hoe stimuleer je als leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen met gedragsproblemen?

Opleiden van volwassenen.

Overwicht en leiding: Hoe krijg en houd ik de aandacht van mijn groep?

Perspectief op ouderbetrokkenheid: Hoe krijg je betrokken ouders en zorg je voor educatief partnerschap?

Pedagogische tact: Hoe doe je het goede op het juiste moment ook in de ogen van de leerling?

 

Relatie met jezelf:

Feedback geven aan studenten: Wat is de plaats van feedback geven?

Reflecteren voor studenten: Hoe kan reflectie leiden tot dieper inzicht?

Reflectie bevorderen mentoren: Hoe kan reflectie leiden tot een dieper inzicht?

 

Onderzoek en werkplekleren algemeen:

Onderzoek doen in een opleidingsschool: Welke aspecten zijn belangrijk in een onderzoek?

De kwaliteit van een leerwerkplek: Wanneer is er sprake van een goede leerwerkplek?