Arrangeren

Basis- en extra ondersteuning

In het Ondersteuningsplan 2020-2024 van het Samenwerkingsverband is het volgende te lezen:

‘Ondersteuningsmiddelen regulier basisonderwijsHet basisonderwijs ontvangt middelen voor de basisondersteuning en middelen om extra ondersteuning vorm te geven. De verdeling gebeurt aan de hand van bedragen per ongewogen leerling. Iedere school voldoet aan het niveau van basisondersteuning. Hierover hebben wij in ons netwerk afspraken gemaakt.Dit onderscheid tussen basis- en extra ondersteuning, met voor beide vormen een ander bedrag per leerling, handhaven we. Dit is echter niet leidend voor de wijze waarop we deze middelen bestemmen. Ze zijn geoormerkt voor passend onderwijs. De diversiteit in schoolconcepten, de wijze waarop de ondersteuningsstructuur wordt vormgegeven en de manier waarop extra ondersteuning wordt georganiseerd, maken dat in de praktijk de grens tussen basis- en extra ondersteuning niet altijd scherp te trekken is. De besturen kunnen de middelen dan ook naar eigen inzicht inzetten, zonder schot tussen ‘basis’ en ‘extra’.’

Afspraken binnen STAIJ

In het voorjaar van 2016 heeft STAIJ gewerkt aan het plan voor de verdeling van de middelen basis- en extra ondersteuning vanaf 1 augustus 2016.
Het plan is besproken met de schooldirecteuren, de IB-ers en de GMR.

Klik hier voor het beleidsplan ‘Arrangeren bij STAIJ vanaf 1 augustus 2016’

 

Klik hier direct door naar informatie over het arrangeren in de basisondersteuning

Klik hier direct door naar informatie over het arrangeren in de extra ondersteuning