Coachingshuis STAIJ

HOUVAST BIJ VERANDERING
REFLECTIE OP EN INZICHT IN “LEREN EN ONTWIKKELEN”

Het Coachingshuis STAIJ werkt vanuit drie pijlers:

Pedagogiek en didactiek
Systeemleren, kennis van de lerende organisatie
Systeemdynamiek en systemisch waarnemen

Het Coachingshuis STAIJ stelt zich ten doel continue groei en ontwikkeling van startende en zittende professionals in elke laag van de organisatie te bevorderen. Uit onderzoek en ervaring weten we hoe belangrijk het is de ontwikkeling van de professional blijvend te stimuleren. Mensen leren vooral binnen de context van het werk. Coachende feedback en samen uitvoeren zijn interventies die hoog leerrendement geven.  De coach begeleidt de professional in eerste instantie in reflectie op het eigen professionele handelen. Vervolgens wordt de reflectie breder getrokken en verbonden aan het (team) leren binnen de school.

Hij die anderen kent, is geleerd
Hij die zichzelf kent is wijs
– Lao Tse –

De mogelijkheden:

Pedagogisch/didactische Coaching
Voor leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers

Situationeel-Persoonlijk-Professioneel
Resultaatgericht-Resultaatverplicht

“ Wat aandacht krijgt, groeit!” 

Wil jij je graag verder ontwikkelen of is er gevoelde noodzaak tot ontwikkeling?
Jouw coachingsvraag is uitgangspunt voor het traject. Met behulp van verschillende coachingsmethodieken doen we aan “coaching on the job” en vinden antwoord op jouw vraag.

Coaching op leiderschapsontwikkeling
Voor teamleiders, IB-ers en schoolleiders

Situationeel-Persoonlijk-Professioneel
Resultaatgericht-Resultaatverplicht

“ Een vraag is de eerste stap naar verandering”
“Feitelijke werkelijkheid en ervaren werkelijkheid”
“Verleden – heden – toekomst”

Wil jij je graag verder ontwikkelen of is er gevoelde noodzaak tot ontwikkeling?
Jouw coachingsvraag is uitgangspunt voor het traject. Met behulp van verschillende coachingsmethodieken doen we aan “coaching on the job” en vinden antwoord op jouw vraag.

Systemische Intervisie
Voor leerkrachten, teamleiders, IB-ers en schoolleiders

Interpersoonlijk-Professioneel
Praktijkgericht-Handelingsgericht

“ Waarom moeilijk doen als het samen kan”
“Twee weten meer dan één”
“Inbreng- Inzien-Idee”

Bij systemisch intervisie deel je elkaars zienswijze op werkgerelateerde onderwerpen in een groep van gelijken, volgens een vooraf gezamenlijk vastgestelde structuur.  Daardoor ontstaat er verbreding van perspectief dat alternatief gedrag en alternatieve handelingen mogelijk maakt.

Systemische Supervisie
Voor leerkrachten, teamleiders, IB-ers en schoolleiders

Patronen -Intrapersoonlijk-Professioneel
Inzichtgericht

“Dat wat onbewust is, bewust maken”
“Wijzer door reflectie”
“Word je eigen supervisor” 

Bij coaching wordt doelgericht gewerkt vanuit een ‘hulpvraag’ naar een te bereiken doel; bij supervisie wordt veel meer stilgestaan bij de mens in zijn werk. ‘Wie ben ik in deze functie?’ ‘Wat zijn de patronen die me stimuleren of hinderen in mijn werk?’ ‘In welke situaties loopt het altijd goed, hoe kan ik dat ook op andere momenten inzetten?

In systemische dialoog bij veranderingen in de professionele cultuur/structuur in je organisatie
Voor schoolleiders, teamleiders en opleiders

Onderzoekend-Ontmoetend
Ontwerpgericht

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it wel enough” “In een dialoog zijn tegenwerpingen en speelsheid nodig”
“Een wijde blik verruimt het denken” 

In systemische dialoog over het “leren en ontwikkelen in je organisatie” word je ondersteund in het aanbrengen van duurzaam gewenste verandering in je eigen organisatie.

Zullen we even met je meekijken?
Voor schoolleiders, opleiders, teamleiders en IB-ers

Verhelderend-Verrijkend-Verbindend
Ontwerpgericht-Opbrengstgericht

“Haal eens een frisse blik in huis” 

Wil je sparren over schoolontwikkeling? Je idee toetsten? Op ideeën komen? In verbinding gebracht met anderen die hetzelfde ontwikkelen? Vraag een vrijblijvend gesprek met de netwerk-spinnen-in het web STAIJ aan.

Het Coachingshuis STAIJ is dienstverlenend zowel binnen als buiten STAIJ

Contactpersonen:
Willem Plomp, 0646121645,  w.plomp@coachingshuisstaij.nl
Cees Reuvecamp, 0626454368,  c.reuvecamp@coachingshuisstaij.nl
Jeantine Geleijnse , 0621155638,  j.geleijnse@coachingshuisstaij.nl

Het Coachingshuis is gevestigd in de zijvleugel van OBS de Dapper.
Pieter Nieuwlandstraat 3, 1093XG Amsterdam (ingang 50 m rechts van de hoofdingang).

Voor uitgebreide informatie over de werkwijze en activiteiten van het Coachingshuis STAIJ download de brochure Coachingshuis STAIJ intern of Coachingshuis STAIJ extern

Voor meer inzicht in de denkbeelden achter onze werkwijze download het artikel Didactiek van de liefde.

Voor uitgebreide informatie over de deskundigheid, kennis, ervaring en specialismen van de coaches download Coachingshuis STAIJ profiel

Het Coachingshuis STAIJ hanteert in het kader van de Europese privacywet het privacyregelement van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ.