Assessment

Het assessmentteam STAIJ beschikt over een aantal gecertificeerde assessoren die zich ten doel stelt je zo goed als mogelijk te helpen je eigen ontwikkeling ter hand te kunnen nemen.  Als assessmentinstrument maken we gebruik van de Competentie Thermometer. Daarnaast hebben we speciaal voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs een eigen assessment-aanpak ontwikkeld.

De Competentie Thermometer wordt onder andere ingezet bij de volgende vraagstukken:

 • Als bepaling van beginsituatie bij aanname van nieuw personeel.
 • Als bepaling van beginsituatie bij mobiliteit.
 • Als bepaling van ontwikkelbehoefte van een medewerker.
 • Als bepaling van coachingsbehoefte.

De mogelijkheden:

CompetentieThermometer onderzoek

Een volledig afgenomen Competentie Thermometer bestaat uit de volgende onderzoeksmethoden:

 • Observaties op de werkplek
 • Gestructureerd interviewThermometer
 • Steekproef
 • 360⁰-feedback
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Interessevragenlijst
 • Capaciteitentest
 • Reflectie op het arbeidsverleden

In overleg kan besloten worden slechts een aantal deelonderzoeken in te zetten.

 Praktische informatie:

Contactpersoon: CeesReuvecamp, c.reuvecamp@coachingshuisstaij.nl
                              Joanne Gravenberch, j.gravenberch@staij.nl