Contact en feedback

De pedagogische relatie

Het feit dat leerlingen opeens niet meer iedere dag ‘naar school’ gaan, heeft invloed op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Gespannen thuissituaties – al dan niet gerelateerd aan de coronacrisis – kunnen grote invloed hebben op leerlingen. Het welbevinden van leerlingen is voorwaardelijk om tot leren te komen. Dat het leerproces nu grotendeels buiten de invloedssfeer van school plaatsvindt, heeft invloed op het effect van het onderwijs. De geboden structuur, gerichte begeleiding en uitdaging hebben invloed op de motivatie, betrokkenheid en inzet van leerlingen. Juist in deze situatie zijn de professionele relatie en de pedagogische benadering van cruciaal belang om leerlingen écht te bereiken. Vragen op schoolniveau over het welbevinden:

 • Is er zicht op de thuissituatie van alle leerlingen?
 • Heeft het team afgesproken welke implicaties dit heeft voor het aanbod van
  onderwijs op afstand?
 • Heeft het schoolteam gesproken over de pedagogische benadering van leerlingen? Is
  er ruimte om ervaringen te delen over de onderwijsinhoud, maar ook in bredere zin?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt over situaties die dreigen te escaleren?
 • Is er gerichte aandacht voor de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen? Welke
  aanpak wordt hiervoor gevolgd?

(Bron: PO-Raad, kaart 1)

Contact blijven houden is belangrijk: Hoe weet je of de leerlingen ook leren? Pols bij ouders en leerkrachten hoe het onderwijs aankomt, neem de feedback serieus. Check de dashboards van de betreffende software en geef leerlingen feedback op het gemaakte werk, zo voelt de leerling zich gezien.

Lees ook:

Heb je meer artikelen over het geven en ontvangen van feedback op afstand, mail ons, dan plaatsen we deze erbij.