Documenten Pilot Opleidingsouders

Samenvatting pilot Opleidingsouders: 

  • Tweede- (in het tweede semester) en derdejaars (in het eerste semester) studenten voeren een echt gesprek met een “makkelijke” ouder van hun stageklas en krijgen feedback van de ouder op de ervaring en feedback van de mentor op de inhoud.  
  • De mentor zoekt contact met deze ouder die bereid is feedback te geven.  
  • De mentor en student bereiden samen het gesprek voor  
  • De student voert het gesprek en de mentor observeert.  
  • De ouder geeft feedback op de communicatie 
  • De mentor geeft feedback op de gesprekstechnieken a.d.h.v. het observatieformulier.
  • Feedback van student en mentor wordt teruggegeven aan de schoolopleider.
  • Schoolopleider overlegt deze feedback met HvA.

Voor vragen of interesse voor deelname mail: sdoorenspleet@staij.nl

 

Documenten:

Werken met opleidingsouders. Handleiding (HvA).

Mentaal model oudergesprekken (HvA).

Observatieformulier mentor: Kennismakingsgesprek (HvA).

Observatieformulier mentor: Voortgangsgesprek (HvA).

Observatieformulier mentor: Adviesgesprek (HvA).

Begeleidingsformulier mentoren Opleidingsouders.