Informatie over de opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool STAIJ wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:

Beike van den Eeden (voorzitter) – Opleidingscoördinator STAIJ
René Rigter – Bestuurder STAIJ
Johan Jelsma – Opleidingsmanager HvA-PABO
Jeantine Geleijnse – Instituutsopleider STAIJ

De opleidingscoördinator STAIJ en instituutsopleider HvA-PABO zijn trekker van het opleidingsteam dat zorg draagt voor de uitvoering, bijstelling en doorontwikkeling van de Academische Opleidingsschool STAIJ.

Opleidings- en stagecoördinator STAIJ – Beike van den Eeden – bvdeeden@staij.nl
Instituutsopleider HvA-PABO – Jeantine Geleijnse – j.geleijnse@hva.nl

De opleiders in school -begeleiding werkplekleren

Esther Verheij

werkveld schoolopleider en  middenmanagement Kleine Kapitein

everheij@staij.nl
Olga Roos

Werkveld schoolopleider, instituutsopleider UPvA en coach STAIJ

olgaroos@gmail.com
Saskia Strijk van Bergen

Werkveld schoolopleider en leerkracht Montessorischool MKC De Amstel

saskiastruijk@hotmail.com
Christine de Roo

Werkveld schoolopleider en leerkracht Montessorischool Steigereiland

christinederooois@gmail.com
Jeantine Geleijnse

Opleider in school STAIJ, instituutsopleider, kerndocent deeltijd jaar 1 en gymnastiekdocent pabo

j.geleijnse@hva.nl
Sander Doorenspleet

Werkveld schoolopleider en leerkracht Kunstmagneetschool De Kraal

sdoorenspleet@staij.nl
Hanneke Hoogerwerf

Opleider in school STAIJ vanuit het instituut HvA, kerndocent jaar 1 en muziekdocent pabo

h.hoogerwerf@hva.nl
Beike van den Eeden

Werkveld schoolopleider, opleidingscoördinator STAIJ en leerkracht Montessorischool De Pinksterbloem

 bvdeeden@staij.nl 

De Academische Opleidingsschool STAIJ is een samenwerkingsverband: De penvoerder van de opleidingsschool STAIJ is het schoolbestuur van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ.

Website Stichting Samen tussen Amstel en IJ

 

Partners in de opleidingsschool:

Pabo van de Hogeschool van Amsterdam

Universitaire PABO van Amsterdam

Expertisecentrum Wetenschap en techniek Noord-Holland

 

Profiel:

Het didactisch profiel van de opleidingsschool is onderzoekend en ontwerpend leren. Binnen het activiteitsdomein Wetenschap&Techniek is veel ontwikkeld gerelateerd aan talentontwikkeling en excellentie bij kinderen. De opbrengsten zijn zichtbaar op de website Excellentieprogramma Basisonderwijs

 

Partnerbesturen in het kader van versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld:

Stichting Amsterdam West binnen de Ring (AWBR)

Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON)