Informatie over de opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool STAIJ wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:

Beike van den Eeden (voorzitter) – Opleidingscoördinator STAIJ
Arnold Jonk – Bestuurder STAIJ
Johan Jelsma – Opleidingsmanager HvA-PABO
Jeantine Geleijnse – Instituutsopleider STAIJ

De opleidingscoördinator STAIJ en instituutsopleider HvA-PABO zijn trekker van het opleidingsteam dat zorg draagt voor de uitvoering, bijstelling en doorontwikkeling van de Academische Opleidingsschool STAIJ.

Opleidings- en stagecoördinator STAIJ – Beike van den Eeden – bvdeeden@staij.nl
Instituutsopleider HvA-PABO – Jeantine Geleijnse – j.geleijnse@hva.nl

 


Vacatures: OIS-STAIJ 2020-2021


 

 

Schoolopleiders STAIJ Functie Mailadressen

Beike van den Eeden

Werkveld schoolopleider studenten en zijinstromers & opleidingscoördinator STAIJ. bvdeeden@staij.nl 

Brechtje Kaan

Werkveld schoolopleider studenten en zijinstromers STAIJ, kerndocent jaar 1 en docent Nederlands pabo HvA. b.kaan@hva.nl

Esther Verheij

Werkveld schoolopleider studenten en zijinstromers STAIJ en instituutsopleider UPvA . everheij@staij.nl

Jeantine Geleijnse

Schoolopleider studenten en zijinstromers STAIJ, instituutsopleider STAIJ, kerndocent deeltijd jaar 1 en gymnastiekdocent PABO. j.geleijnse@hva.nl
Laurey Coolen Werkveld schoolopleider studenten en zijinstromers, leerkracht topklas STAIJ en leerkracht Montessorischool MKC De Amstel. lcoolen@staij.nl

Michiel Notten

Werkveld schoolopleider studenten STAIJ en leerkracht 8e Montessorischool. mnotten@staij.nl

Olga Roos

Werkveld schoolopleider studenten en zijinstromers en coach STAIJ. olgaroos@staij.nl

Sander Doorenspleet

Werkveld schoolopleider studenten STAIJ en leerkracht en coach Kunstmagneetschool De Kraal. sdoorenspleet@staij.nl

De Academische Opleidingsschool STAIJ is een samenwerkingsverband: De penvoerder van de opleidingsschool STAIJ is het schoolbestuur van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ.

Website Stichting Samen tussen Amstel en IJ

 

Partners in de opleidingsschool:

Pabo van de Hogeschool van Amsterdam

Universitaire PABO van Amsterdam

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam


Partnerbesturen in het kader van versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld:

Stichting Amsterdam West binnen de Ring (AWBR)

Stichting Innoord

Stichting Sirius

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT)

Stichting Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel  Onderwijs (ASKO)