Informatie over de opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool STAIJ wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:

Beike van den Eeden (voorzitter) – Opleidingscoördinator STAIJ
Arnold Jonk – Bestuurder STAIJ
Johan Jelsma – Opleidingsmanager HvA-PABO
Jeantine Geleijnse – Instituutsopleider STAIJ

De opleidingscoördinator STAIJ en instituutsopleider HvA-PABO zijn trekker van het opleidingsteam dat zorg draagt voor de uitvoering, bijstelling en doorontwikkeling van de Academische Opleidingsschool STAIJ.

Opleidings- en stagecoördinator STAIJ – Beike van den Eeden – bvdeeden@staij.nl
Instituutsopleider HvA-PABO – Jeantine Geleijnse – j.geleijnse@hva.nl

 

Schoolopleiders STAIJ: Mailadressen: 
Olga Roos

Werkveld schoolopleider studenten en zij-instromers, instituutsopleider UPvA en coach STAIJ

olgaroos@staij.nl
Saskia Strijk van Bergen

Werkveld schoolopleider en leerkracht Montessorischool MKC De Amstel

saskiastruijk@hotmail.com
Esther Verheij

Werkveld schoolopleider

 

everheij@staij.nl

Jeantine Geleijnse

Schoolopleider STAIJ, instituutsopleider STAIJ, kerndocent deeltijd jaar 1, coach zij-instromers en gymnastiekdocent pabo

j.geleijnse@hva.nl
Sander Doorenspleet

Werkveld schoolopleider en leerkracht en bouwcoördinator Kunstmagneetschool De Kraal

sdoorenspleet@staij.nl
Hanneke Hoogerwerf

Schoolopleider STAIJ, kerndocent jaar 1 en muziekdocent pabo HvA

h.hoogerwerf@hva.nl
Beike van den Eeden

Werkveld schoolopleider studenten en zij-instromers en opleidingscoördinator STAIJ

 bvdeeden@staij.nl 

De Academische Opleidingsschool STAIJ is een samenwerkingsverband: De penvoerder van de opleidingsschool STAIJ is het schoolbestuur van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ.

Website Stichting Samen tussen Amstel en IJ

 

Partners in de opleidingsschool:

Pabo van de Hogeschool van Amsterdam

Universitaire PABO van Amsterdam

Expertisecentrum Wetenschap en techniek Noord-Holland

Werkplaats Diversiteit

 

Profiel:

Het didactisch profiel van de opleidingsschool is onderzoekend en ontwerpend leren. Binnen het activiteitsdomein Wetenschap&Techniek is veel ontwikkeld gerelateerd aan talentontwikkeling en excellentie bij kinderen. De opbrengsten zijn zichtbaar op de website Excellentieprogramma Basisonderwijs

 

Partnerbesturen in het kader van versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld:

Stichting Amsterdam West binnen de Ring (AWBR)

Stichting Innoord

Stichting Sirius

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT)

Stichting Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel  Onderwijs (ASKO)