Instructie op afstand

Kennis delen

Via verschillende bronnen is veel informatie te vinden en te delen over onderwijs op afstand.
Enkele sites waar veel informatie te vinden is:

Overige sites met informatie over instructie op afstand:

Leren lezen en schrijven:  

Toetsen op afstand: 

Artikelen rondom afstandsonderwijs: