Leren met elkaar

In het kader van professionalisering delen we als vanzelfsprekend kennis en kunde. Binnen STAIJ vertrouwen we op de deskundigheid van onze medewerkers en besteden we tegelijkertijd veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Wij geloven in leren met elkaar vanuit de dagelijkse werkcontext. Benodigde expertise halen we niet alleen van buiten. We investeren voortdurend in het ontwikkelen van interne expertise. Bij een vraag…. eerst de blik naar binnen om het antwoord te vinden. Binnen STAIJ hebben we een aantal vindplaatsen geconstrueerd. Plekken waar vanuit centrale onderzoeksvragen nieuwe kennis ontwikkeld wordt binnen duidelijk gekaderde thema’s.

Het onderstaande aanbod is tot stand gekomen.

pz-geel Heb je behoefte aan coaching en ondersteuning?

Voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden

Lees verder >>>

pz-geel Wil je professionaliseren door leren centraal te stellen in jouw organisatie?

Voor directies, leraren en pedagogisch medewerkers van scholen, naschoolse opvang, kinderdagverblijven en (speciaal) basisonderwijs.

Lees verder >>>

pz-geel Wil je je verdiepen in Onderzoekend en Ontwerpend Leren en een kijkje nemen in de praktijk?

Voor directies en leraren.

Lees verder >>>

pz-geel Wil jij zien hoe eigentijdse inzichten over leren gekoppeld worden aan Montessori-principes?

Voor directies en leraren.

Lees verder >>>

pz-geel Wil jij zien hoe je cultuuronderwijs op een integrale wijze vorm geeft?

Voor directies en leraren.

Lees verder >>>

pz-geel Wil je weten waar je staat? Zin om jezelf eens goed onder de loep te nemen?

Voor alle leerkrachten binnen STAIJ

Lees verder >>>

pz-geelWil je meer weten over ouderbetrokkenheid?

Voor wie?

Voor directies, leraren, ouders en studenten van STAIJ.

Lees verder >>>