Interne opleiders

Het interne opleiders netwerk richt zich op de professionaliseringsbehoefte van onze medewerkers vanuit een kader waarin de school een professionele cultuur heeft en een lerende organisatie is. Interventies zijn gericht op het behouden en vergroten van de autonomie van de professional.

Het netwerk ontwikkelt een professionaliseringsstructuur waarin effectieve bestaande en nieuw ontwikkelde vormen van formeel – en informeel leren worden toegepast.

De leercirkel

De interne opleider in school heeft een visie op leren die aansluit bij de visie van de school, is conceptueel sterk, kan “schooloverstijgend denken en handelen”, koppelt het leren van leraren aan hun eigen praktijkvragen en gebruikt kennis van “buiten”, is ontwerpend, adaptief, didactisch sterk, heeft oog voor kwaliteit van de ander en bevordert “flow”. De interne opleider in school heeft kennis van “lerende organisaties” en inzicht in interventies die het professionaliseren van leerkrachten stimuleren.

En

Verbindt het leren van leerkrachten aan het leren van kinderen