Leerwerkkaarten

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt “bouwstenen” die situationeel een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers.

De leerwerkkaart is zo een bouwsteen en is door het opleidingsteam ontwikkeld om in het moment, als de lerende en/of begeleidende (student, startende leerkracht, nieuwsgierige leerkracht, vragende leerkracht, IB-er, interne opleider, directeur, schoolopleider, coach etc) en de context erom vraagt, in te zetten. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk.

De leerwerkkaarten:

  • spiegelen thema’s die we binnen de lerende organisatie STAIJ van belang vinden.
  • zijn gericht op dat wat we wenselijk vinden en duiden een verwacht professioneel niveau.
  • zijn situationeel inzetbaar in alle geledingen van de organisatie.
  • zijn inzetbaar bij individueel leren, teamleren en organisatieleren.
  • stimuleren dialoog over professionele kwaliteit.

Klik op het plaatje voor de leerwerkkaarten.