Lezen en dyslexie

Informatie over het netwerk leesspecialisten 2020-2021

Netwerk leesspecialisten STAIJ 2020-2021
Dinsdag 10 november 2020 van 15:30 tot 17:00 uur
Dinsdag 16 februari 2021 van 15:30 tot 17:00 uur
Dinsdag 1 juni 2021 van 15:30 tot 17:00 uur

De netwerkbijeenkomsten worden geleid door Marije van Oostendorp van Praktijk Minerva.
Locatie: Stafkantoor van STAIJ, Cruquiusweg 68.

Doorverwijzing van kinderen voor diagnostiek Ernstige Eenvoudige Dyslexie (EED)

Om er zeker van te zijn dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen en dit blijvend kan worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), heeft de gemeente Amsterdam besloten de toegang tot de vergoede dyslexiezorg te organiseren via een zogenaamde Poortwachter.

Deze poortwachtersfunctie wordt in overleg met de gemeente, met ingang van 1 april 2019, belegd bij het Samenwerkingsverband (SWV) PO Amsterdam Diemen.

Klik hier voor meer informatie over de doorverwijzing op de site van het Samenwerkingsverband.

Format voor het dyslexieprotocol van STAIJ

Simona Klimesova, bovenschools orthopedagoog en leesspecialist, heeft een format voor het dyslexieprotocol samengesteld en aangeboden aan de IB-taakgroep ‘Werken met een dyslexieprotocol’.
Scholen die ondersteuning of advies nodig hebben bij het opstellen of werken met een dyslexieprotocol kunnen contact opnemen met Simona.

Recente ontwikkelingen

Algemeen:

Interessante artikelen:

Bovenschools leesspecialist STAIJ

Simona Klimesova is bovenschool leesspecialist en doet diagnostisch onderzoek in verband met leerproblemen en gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld intelligentie onderzoek, onderzoek naar leesproblemen, rekenproblemen, hoogbegaafdheid, tweetaligheid en taalachterstand. Ze kan ondersteunen en adviseren op groeps- en schoolniveau op het gebied van leesbeleid volgens Protocol leesproblemen en dyslexie.
Simona is opgenomen in het deskundigenbestand de NVO en het NIP.
De contactgegevens van Simona zijn: sklimesova@staij.nl

Richtlijnen van het NVO

Klik hier door naar de richtlijnen van het NVO voor wat betreft: