Lezen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Tips voor het gebruik van het dyslexieprotocol

Recente ontwikkelingen

Format voor het dyslexieprotocol van STAIJ

Leesapps

Bovenschools leesspecialist STAIJ

Simona Klimesova is bovenschool leesspecialist en doet diagnostisch onderzoek in verband met leerproblemen en gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld intelligentie onderzoek, onderzoek naar leesproblemen, rekenproblemen, hoogbegaafdheid, tweetaligheid en taalachterstand. Ze kan ondersteunen en adviseren op groeps- en schoolniveau op het gebied van leesbeleid volgens Protocol leesproblemen en dyslexie.
Simona is opgenomen in het deskundigenbestand de NVO en het NIP.
De contactgegevens van Simona zijn: leesspecialist@hotmail.com