Lezen en dyslexie

Doorverwijzing van kinderen voor diagnostiek Ernstige Eenvoudige Dyslexie (EED)

Om er zeker van te zijn dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen en dit blijvend kan worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), heeft de gemeente Amsterdam besloten de toegang tot de vergoede dyslexiezorg te organiseren via een zogenaamde Poortwachter.

Deze poortwachtersfunctie wordt in overleg met de gemeente, met ingang van 1 april 2019, belegd bij het Samenwerkingsverband (SWV) PO Amsterdam Diemen.

Klik hier voor meer informatie over de doorverwijzing op de site van het Samenwerkingsverband.

Protocol leesproblemen en dyslexie

Tips voor het gebruik van het dyslexieprotocol

Wat doen we volgens het dyslexieprotocol van februari t/m april (na de CITO toetsen  interventie 2a)?

 • Groep 1: Aanbod van geletterde activiteiten verrijken.
 • Groep 2: Aanbod voor klankbewustzijn en letterkennis verrijken.
 • Groep 3: Streven naar 100% beheersing letterkennis (actief +passief).  1 letter per seconde kunnen opnoemen. Snel en accuraat lezen van mkm woorden: streven naar minimaal 30 mkm-woorden per minuut in juni; minimaal 25 (m)mkm(m)-woorden per minuut in juni; minimaal 25 twee- en meerlettergrepige woorden per minuut. Dit zijn aantallen + tijd goed voor ongeveer een C-score op de DMT kaarten en komen uit de handleiding van 2009. Inmiddels zijn er nieuwe normen van 2010 en 2017 maar niet meer voor de afzonderlijke kaarten.  Als je de nieuwe DMT en AVI al gebruikt is het de vraag of de normering ook door CITO al  is aangepast als je de gegevens invoert via Parnassys. Tips:
  • leesanalyse maken (Klik hier voor een stappenplan leesanalyse)
  • eerst mkm-woorden foutloos lezen, dan flitsen en flitssnelheid langzaam opvoeren. Idem voor mmkmm- woorden en samengestelde woorden.
  • kinderen met zwakke woordenschat z.s.m. doorverwijzen naar logopedie en ouders inschakelen voor bezoek voorleesmiddagen in de bieb en zelf veel voorlezen in eigen taal (buitenlandse ouders niet laten voorlezen in het Nederlands).
  • kinderen die nog steeds moeite hebben met de dubbelklanken ook doorverwijzen naar logopedie.
 • Groep 4: zie ook groep 3
  Is er na elke meting een interventie geweest in de vorm van extra leeshulp (geadministreerd),  is er geen of weinig vooruitgang en is er een duidelijke discrepantie met andere vakken dan kan er sprake zijn van dyslexie.  Doorverwijzen voor onderzoek of consultatie met (bijvoorbeeld) Simona Klimesova.

Recente ontwikkelingen

Format voor het dyslexieprotocol van STAIJ

Simona Klimesova, bovenschools orthopedagoog en leesspecialist, heeft een format voor het dyslexieprotocol samengesteld en aangeboden aan de IB-taakgroep ‘Werken met een dyslexieprotocol’.
Scholen die ondersteuning of advies nodig hebben bij het opstellen of werken met een dyslexieprotocol kunnen contact opnemen met Simona.

Leesapps

Bericht van Simona Klimesova:
De apps zijn door mij niet uitgeprobeerd en ze zijn niet gratis mits aangegeven. Reacties en aanvullingen zijn welkom. Groet, Simona

Bovenschools leesspecialist STAIJ

Simona Klimesova is bovenschool leesspecialist en doet diagnostisch onderzoek in verband met leerproblemen en gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld intelligentie onderzoek, onderzoek naar leesproblemen, rekenproblemen, hoogbegaafdheid, tweetaligheid en taalachterstand. Ze kan ondersteunen en adviseren op groeps- en schoolniveau op het gebied van leesbeleid volgens Protocol leesproblemen en dyslexie.
Simona is opgenomen in het deskundigenbestand de NVO en het NIP.
De contactgegevens van Simona zijn: leesspecialist@hotmail.com