Melden thuiszittende leerlingen

In Amsterdam en Diemen is afgesproken dat thuiszitters worden gemeld bij bureau leerplicht én bij het SWV.

Klik hier voor de informatie van het SWV over Verzuim en Thuiszitters

Meld de thuiszitter in bij leerplicht (via DUO) én rechtstreeks bij het samenwerkingsverband. Dit laatste kan via de beveiligde omgeving van de website van het SWV – klik hier.
Het SWV kan een rol spelen in het zo snel mogelijk (terug) begeleiden naar een passende vorm van onderwijs/ondersteuning.

Nb. Met de aanmelding van een thuiszitter blijft de school/schoolbestuur zorgplicht houden.

De coördinator thuiszitters van het samenwerkingsverband is Monique van Thienen (m.vanthienen@swvamsterdamdiemen.nl), zij kan adviseren wat je als school, in overleg met ouders, kunt doen.