OKT en OKA

Logo-ouder-en-kindteams-amsterdam

Sinds 1 januari 2015 staan er in Amsterdam 22 Ouder- en kindteams (OKT’s) klaar voor alle gezinnen met kinderen.  De teams bestaan uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Ze bieden ouders en kinderen hulp en advies op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en opgroeien.

Op iedere school is een Ouder- en Kind Adviseur (OKA) werkzaam. Ouders en kinderen kunnen bij de adviseur terecht voor vragen, advies en tips op het gebied van opvoeden en opgroeien.
De OKA op school is in dienst van de Gemeente Amsterdam en lid van het Ouder Kind Team (OKT) in de wijk. De OKA is de verbinding tussen de school en het OKT.  De OKA is voor gemiddeld 8 uur per week beschikbaar voor een school en maakt deel uit van het ondersteuningsteam op school. De OKA is de evenknie van de APO maar dan van de gezinskant. De OKA weet de weg in opvoed/opgroei-ondersteuning en staat in nauw contact met het veld van aanbieders. De OKA heeft bevoegdheden ten aanzien van het activeren van de juiste jeugdhulpverlening.

De OKA heeft een rol bij het maken van een analyse van de hulpvraag van de school en ondersteunen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte d.m.v.:

  • deelname aan de leerlingbespreking;
  • deelname aan het ZBO (zorg breedte overleg);
  • het voeren van gesprekken met ouders, leerkracht en/of het kind;
  • observatie in de klas;
  • het inschakelen van experts uit het Ouder Kind Team ( jeugdarts, jeugdpsycholoog of jeugdverpleegkundigen).

De OKA kan een uitvoerende rol hebben d.m.v.:

  • het geven van trainingen ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind;
  • het voeren van gesprekken met ouders in het kader van opgroei- en opvoedingsondersteuning;
  • het voeren van gesprekken met het kind in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Eén OKT per buurt
De scholen van STAIJ hebben te maken met de volgende Ouder en Kind Teams:

Meer informatie over jeugdhulp

logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Klik hier door naar de site van Jeugdhulp regio Amsterdam.

Klik hier door naar de site van de gemeente Amsterdam over jeugdhulp