Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Deze site is in de eerste plaats bedoeld voor alle medewerkers van STAIJ die dagelijks werken aan passend onderwijs voor alle kinderen van STAIJ. De site is bedoeld voor leerkrachten, IB-ers, RT-ers, directeuren en alle anderen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het passend onderwijs van STAIJ. STAIJ stelt zich tot doel om kennis binnen de organisatie te ontwikkelen en te delen, ook over passend onderwijs. Deze site is een middel om het ontwikkelen en delen van kennis makkelijker te maken.

Suggesties over de inhoud van de site kunnen worden doorgegeven aan Mirjam Hoedemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ. Haar mailadres is: mhoedemaker@staij.nl.

Een vraag stellen

puzzle-63626_640

pijl-blauw

STAIJ informatie

Hier tref je algemene informatie aan. Het is een soort passend onderwijs-bibliotheek voor alle scholen van STAIJ met daarin documenten, formats, tips, contactgegevens, nieuws uit het IB-netwerk, informatie uit de scholen die voor alle scholen relevant is, etc.

pijl-geel

STAIJ netwerk

Hier tref je informatie aan over alle STAIJ-medewerkers (of direct aan de scholen verbonden instanties) die ieder op een eigen manier een bijdrage leveren aan passend onderwijs en het arrangeren binnen de basis- en extra ondersteuning. STAIJ streeft ernaar het passend onderwijs zoveel als mogelijk met eigen personeel inhoud te geven. Informatie over de expertise van alle experts passend onderwijs van STAIJ en hun contactgegevens zijn hier te vinden.

pijl-paars

Extern netwerk

Hier tref je informatie aan over onze externe relaties. Regelmatig komt het voor dat binnen het arrangeren gebruik moet worden gemaakt van specialistische kennis die niet binnen STAIJ aanwezig is. Wij delen hier informatie over het aanbod van externe specialisten en hun contactgegevens.

Overzicht Passend Onderwijs