Samenwerkingspartners

Het expertisecentrum Orion

Plaatje logo-orion-expertisecentrum

Orion biedt openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs in Amsterdam. Twee scholen in Amsterdam Oost vallen onder Orion: de Van Koetsveldschool (cluster 3) en de Gerhardschool (cluster 4). Orion wil de expertise aanbieden aan het reguliere onderwijs. Orion kan adviseren of begeleiding geven aan een leerling, een leerkracht coachen, een training geven aan een team of een crisisinterventie doen.

Het Autisme steunpunt
Onder het samenwerkingsverband valt ook het steunpunt autisme voor ouders en leraren. De werkzaamheden van het steunpunt bestaan uit:

 • Consultatie
 • Voorlichting
 • Crisisinterventie/observaties
 • Scholing
 • Presentaties/workshops

De consultaties, crisisinterventie en observaties worden kosteloos aangeboden.

Klik hier voor meer informatie over het autisme steunpunt

Expertgroep Medische- of revalidatie hulpvragen
Sinds 2015 heeft het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen een expertgroep voor kinderen met een medische of revalidatiehulpvraag in het regulier basisonderwijs. Deze expertgroep is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het SWV Amsterdam Diemen en stichting Orion.

De onderwijsspecialisten in de expertgroep zijn:

Klik hier voor meer informatie over de expertgroep

Zie voor meer informatie ook:

ziezon-logo3

Begeleiding cluster 2- Primair Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 worden er geen indicaties meer afgegeven voor cluster 2 leerlingen. Begeleiding voor kinderen met communicatieve en/of auditieve beperkingen in het primair onderwijs wordt in Amsterdam verzorgd door Viertaal en Kentalis. Deze organisaties hebben een gezamenlijk aanmeldpunt opgericht.

Er bestaan 3 vormen van arrangementen die toegekend kunnen worden:

 • Licht – individuele leerling
 • Medium – groepje leerlingen (school of wijkniveau)
 • Intensief – SO plaatsing cluster 2

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag nemen Kentalis of Viertaal een besluit over het type arrangement.

Plaatje Viertaal

De dienst ambulante begeleiding cluster 2 verzorgt begeleiding rondom leerlingen die een cluster 2 arrangement hebben, maar niet op een cluster 2 school zitten. Met ingang van 1 augustus 2015 gaat de dienst tezamen met een aantal schoolbesturen op in de stichting VierTaal.

Klik hier voor de link naar de site van Viertaal over aanmelding bij het Trajectbureau

Klik hier voor meer informatie over het cursusaanbod van Viertaal

logo Kentalis

Klik hier voor informatie over de Ambulante dienstverlening van Kentalis

Day a Week School

Plaatje DWS

De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan veel reguliere basisscholen kunnen bieden. De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. STAIJ is deelnemende partij in de Day a Week School. In 2021 nemen de volgende scholen van STAIJ deel aan de Day a Week School.

 • 4e Montessorischool De Pinksterbloem
 • 5e Montessorischool Watergraafsmeer (5MW)
 • 8e Montessorischool Zeeburg
 • Aldoende
 • Daltonschool De Meer
 • De Dapper
 • Flevoparkschool
 • Indische Buurt School
 • Kleine Kapitein
 • De Kraal
 • De Kaap
 • MKC Zeeburgereiland

De Day a Week School wordt geleid door Jaap Verouden en Joyce Gerritsen.
Klik hier voor contactgegevens.

Klik hier voor het artikel in het tijdschrift TALENT over de DWS – feb 2016

't Kabouterhuis

logo Kabouterhuis

MOC ’t Kabouterhuis heeft ruim 70  jaar ervaring  met  diagnostiek, behandeling en begeleiding van jonge kinderen tot 7 jaar met emotionele, gedrag- en ontwikkelingsproblemen. ’t Kabouterhuis biedt ondersteuning en begeleiding op maat aan zowel het kind als de professional die werkt met het jonge kind. De Jonge Kind Academie,  onderdeel van ’t Kabouterhuis, biedt verschillende vormen van deskundigkundigheidsbevordering en ondersteuning aan op locatie. Een greep uit wat scholen kunnen inkopen:

 • Onderwijs-zorgarrangementen. De ondersteuning kan bestaan uit een aantal uren per week individuele begeleiding van een kind in de klas en ondersteuning van de leerkracht. Vorm en uren zijn uiteraard afhankelijk van de vraag.  Er kan bijvoorbeeld op korte termijn een orthopedagogisch medewerker komen om bijvoorbeeld in of buiten de klas met het kind te werken en de leerkracht te ondersteunen en te adviseren.  Het is mogelijk om deze in te kopen bij het MOC.
 • Diverse trainingen en cursusmiddagen voor leerkrachten en intern begeleiders van de onderbouw. Deze praktisch ingerichte cursussen geven – op basis van uw eigen casuïstiek – handvatten om beter om te gaan met situaties in de klas. Deze trainingen kunnen op school worden gegeven.  Uiteraard zijn cursussen op maat over een specifiek onderwerp mogelijk. Enkele voorbeelden van onze cursussen zijn:
  • Gedragsproblemen in de onderbouw
  • Het aanleren van sociale vaardigheden in de onderbouw
  • Gespreksvoering met ouders
  • Praktijkmiddagen

Zie voor meer informatie: De Jonge Kind Academie