Samenwerkingsverband primair onderwijs

STAIJ maakt deel uit van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen.

Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan Passend Onderwijs vast. Het plan is vastgesteld door alle schoolbesturen Primair Onderwijs van Amsterdam en Diemen. De inhoud van het ondersteuningsplan bepaalt het kader waarbinnen de schoolbesturen hun passend onderwijsbeleid vormgeven.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2021-2025

Het samenwerkingsverband kent een eigen ‘MR’; de ondersteuningsplanraad, waarin personeel en ouders van de Amsterdamse en Diemense basisscholen vertegenwoordigd worden.

Klik hier voor informatie over de ondersteuningsplanraad

De heer Joost van Caam is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Zijn mailadres is:

j.vancaam@swvamsterdamdiemen.nl