Samenwerkingsverband primair onderwijs

STAIJ maakt deel uit van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen.

Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan Passend Onderwijs vast. De inhoud van het ondersteuningsplan bepaalt het kader waarbinnen de schoolbesturen hun passend onderwijsbeleid vormgeven. Het ondersteuningsplan is te vinden op de site van het samenwerkingsverband.

Klik hier voor het ondersteuningsplan 2020-2024 (dit plan is nog niet formeel vastgesteld)

Het samenwerkingsverband kent een eigen ‘MR’; de ondersteuningsplanraad, waarin personeel en ouders van de Amsterdamse en Diemense basisscholen vertegenwoordigd worden.

Klik hier voor informatie over de ondersteuningsplanraad

Mevrouw Liesbet Tijhaar is directeur van het samenwerkingsverband. Haar mailadres is:

l.tijhaar@swvamsterdamdiemen.nl