Groeidocument

Het digitale groeidocument 2.0

Sinds het schooljaar 2016/2017 is het gebruik van het digitale groeidocument voor reguliere scholen (dus niet het SBO) verplicht bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.
Aanvragen die op een andere wijze worden aangeboden, worden niet geaccepteerd door het SWV.
Klik hier voor meer informatie over gebruik van het groeidocument 2.0.

Nieuwe werkwijze Parnassys/Kindkans

Het SWV zal uiterlijk eind schooljaar 20/21 de oude aanlevermethode met het groeidocument afsluiten en uit de lucht te halen. Vanaf het schooljaar 2021/2022 is alleen mogelijk om via Kindkans met de in Parnassys gegenereerde documentatie een TLV aan te vragen.

De aanvragen komen vanuit Parnassys op een veilige manier in het programma Kindkans. Via Kindkans wordt de informatie gedeeld met het SWV.