Groeidocument

Het digitale groeidocument

De Amsterdamse en Diemense schoolbesturen hebben gezamenlijk het groeidocument ontwikkeld. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen het groeidocument gebruiken bij arrangeren en verwijzen. De groeidocumenten wordt altijd ondertekend door ouders.

Vanaf het schooljaar 2016/2017 werken alle basisscholen in Amsterdam en Diemen met het digitale groeidocument.
Alle scholen hebben zelf instructies ontvangen over het aanmaken van een account voor het gebruik van het digitaal groeidocument.

Klik hier voor de digitale handleiding voor IB-ers voor het gebruik van het groeidocument (september 2016)

Klik hieronder door naar de instructiefilmpjes voor het gebruik van het groeidocument.

Introductie digitaal groeidocument – voor scholen
Handleiding digitaal groeidocument – voor scholen
Introductie digitaal groeidocument – voor ouders
Handleiding digitaal groeidocument voor ouders

Het digitale groeidocument bij aanvraag van een TLV

Sinds het schooljaar 2016/2017 is het gebruik van het digitale groeidocument voor reguliere scholen (dus niet het SBO) verplicht bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Aanvragen die op een andere wijze worden aangeboden, worden niet meer geaccepteerd door het SWV.

Helpdesk

Voor vragen kunnen scholen terecht bij een helpdesk, dat te bereiken is via groeidocument@swvamsterdamdiemen.nl.

Klik hier voor informatie van het SWV over het groeidocument.