Groeidocument

Het digitale groeidocument

Sinds het schooljaar 2016/2017 is het gebruik van het digitale groeidocument voor reguliere scholen (dus niet het SBO) verplicht bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.
Aanvragen die op een andere wijze worden aangeboden, worden niet geaccepteerd door het SWV.

Informatie van het Samenwerkingsverband

Klik hier voor meer informatie over gebruik van het groeidocument 2.0.
Hier is een handleiding te vinden, een overzicht met veel gestelde vragen en verschillende instructiefilmpjes.

Helpdesk

Voor vragen kunnen scholen terecht bij een helpdesk, dat te bereiken is via groeidocument@swvamsterdamdiemen.nl.