SBO Het Spectrum

 

Algemeen

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen op het Spectrum hebben specifieke onderwijsbehoeften op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen zitten in kleinere klassen van ongeveer 15 leerlingen en alle leerkrachten hebben kennis en ervaring met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Ondersteuning van de reguliere scholen:
Het Spectrum kan ook benaderd worden in de volgende gevallen:

  • voor het geven van handelingsadviezen (zowel gedrag als didactiek);
  • voor advies in het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte;
  • indien deelname aan het ondersteuningsteam op school gewenst is.

Hierover kan contact opgenomen worden met de IB-ers van Het Spectrum.