SBO Het Spectrum

Plaatje Spectrum

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen op het Spectrum hebben specifieke onderwijsbehoeften op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen zitten in kleinere klassen van ongeveer 15 leerlingen en alle leerkrachten hebben kennis en ervaring met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Naast het plaatsen van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring heeft het Spectrum het volgende aanbod:

Observaties op school
Naast een observatieplaatsing op het Spectrum kan een leerling ook op zijn eigen school geobserveerd worden. Met toestemming van ouders wordt de leerling op school geobserveerd waarna handelsadviezen gegeven worden aan de school. Deze observaties vinden plaats in overleg met de APO’s.
Begeleiding vanuit het Spectrum
Als een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan het Spectrum begeleiding bieden voor de leerkracht en/of de leerling. Vooraf wordt het doel van de begeleiding besproken en na de begeleiding vindt er een evaluatie plaats met handelsadviezen voor de toekomst. Deze begeleiding kan zowel op gedrag als didactiek ingezet worden. De vorm van begeleiding vindt plaats in overleg met de APO’s.