SBO Het Spectrum

Plaatje Spectrum

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen op het Spectrum hebben specifieke onderwijsbehoeften op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen zitten in kleinere klassen van ongeveer 15 leerlingen en alle leerkrachten hebben kennis en ervaring met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Naast het plaatsen van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring heeft het Spectrum het volgende aanbod:

Observaties op school
Begeleiding vanuit het Spectrum