STAIJ trainingsaanbod

Aanbod voor STAIJ vanuit 't Kabouterhuis - de Jonge Kind Academie

In 2021-2022 Zal MOC ’t Kabouterhuis voor STAIJ 3 trainingsmiddagen verzorgen.

MOC ’t Kabouterhuis
MOC ’t Kabouterhuis heeft ruim 70  jaar ervaring met diagnostiek, behandeling en begeleiding van jonge kinderen tot 7 jaar met emotionele, gedrag- en ontwikkelingsproblemen, en biedt ondersteuning en begeleiding op maat aan zowel het kind als de professional die werkt met het jonge kind. De Jonge Kind Academie,  onderdeel van ’t Kabouterhuis, biedt verschillende vormen van deskundigkundigheidsbevordering en ondersteuning aan op locatie.

Aanbod voor STAIJ vanuit de Jonge Kind Academie

De volgende drie trainingsmodules worden in-company aangeboden:

 • 6 oktober 2021, thema: Spelontwikkeling
 • 17 november 2021, thema: Sociale vaardigheden
 • 19 januari 2022, thema:  Soepele overgang voorschool-kleuters

Klik hier door naar een beschrijving van het aanbod voor STAIJ 2021-2022 vanuit de Jonge Kind Academie

De trainingen worden op alle dagen van 14:00 tot 17:00 uur gegeven in Studio Zeeburg.
De trainingen worden gegeven door Moniek Zijm en Danny Versteeg, van de Jonge Kind Academie.

Doelgroep
Dit trainingsaanbod is bedoeld voor alle geïnteresseerde leerkrachten van STAIJ, in het bijzonder de onderbouw-leerkrachten, IB-ers, bovenschools specialisten en APO’s.

Deelname aan de training

 • Je meldt je aan voor het hele aanbod aan (dus de drie bijeenkomsten).
 • We houden een maximum aan van 20 deelnemers aan.
 • Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl

Aanbod voor STAIJ vanuit Expertisecentrum Orion: Traumasensitief Onderwijs

In 2021-2022 zal het Expertisecentrum van Orion op vier woensdagmiddagen voor STAIJ een trainingsaanbod verzorgen.

Expertisecentrum Orion
Orion is een Amsterdams schoolbestuur voor (V)SO Cluster 3 en 4. Daarnaast levert het Expertisecentrum Orion een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. Het Expertisecentrum heeft als doel zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken om aan zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te kunnen bieden. De kracht is dat vanuit de praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag gemaakt wordt naar de dagelijkse praktijk in het reguliere onderwijs. Het Expertisecentrum Orion biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau.

Traumasensitief Onderwijs (TSO)
Voor veel leerlingen is het leven niet zonder zorgen. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van stress in de directe leefomgeving kunnen een destructieve impact hebben op het leren en gedrag van leerlingen. Voor deze leerlingen kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals het verschil maken: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen voor iedere leerling. Traumasensitief Onderwijs (TSO) is enorm in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Stichting Orion doet wetenschappelijk onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma binnen de speciaal onderwijs populatie en heeft het verder ontwikkelen en borgen van Traumasensitief Onderwijs als een van haar speerpunten. Tijdens de training van vier bijeenkomsten (van 2 uur) krijg je inzicht in wat trauma is en hoe een traumasensitieve benadering deze én andere leerlingen kan helpen.

Aanbod door Orion

Door Orion wordt in company een training aangeboden van vier bijeenkomsten van 2 uur:

 • 8 september 2021 om 14:30 uur
 • 3 november 2021 om 14:30 uur
 • 26 januari 2022 om 14:30 uur
 • 30 maart 2022 om 14:30 uur

Deelnemers nemen deel aan alle vier de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten vinden plaats in Studio Zeeburg.
Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving aan van de inhoud van de training: Aanbod 2021 -2021 TSO

Doelgroep

Dit trainingsaanbod is bedoeld voor alle geïnteresseerde leerkrachten van STAIJ, IB-ers, bovenschools specialisten en APO’s.

Deelname aan de training:

 • Je meldt je aan voor het hele aanbod aan (dus de vier bijeenkomsten).
 • We houden een maximum aan van 20 deelnemers aan.
 • Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl.

Data intervisiebijeenkomsten voor IB-ers van STAIJ 2021-2022

Intervisie voor de IB-ers van STAIJ in het schooljaar 2021/2022 vindt plaats van 9:00 tot 12:00 uur op:

 • Maandag 1 november 2021
 • Dinsdag 18 januari 2022
 • Donderdag 31 maart 2022
 • Maandag 30 mei 2022

Inhoud van de intervisiebijeenkomsten

Tijdens deze intervisiebijeenkomsten staat gespreksvoering en samenwerking van jou als IB-er centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het voeren van feedbackgesprekken, het maken en bewaken van gemaakte afspraken, het omgaan met de miscommunicatie die kan ontstaan, omgaan met weerstanden, etc.
Met levensecht gespeelde situaties zoals die voorkomen in jouw praktijk ga je aan de slag. Er is ruimte voor jouw vragen naar aanleiding van jouw eigen ervaringen met samenwerking en communicatie in de school. Er wordt oplossingsgericht en systeemgericht gewerkt.
Ilse van Kemenade van Trainingsgroep Wilde Kastanje  verzorgt een werkplaats waarbij je van en met elkaar kan leren, ideeën uitwisselt en verschillende vaardigheden in de gespreksvoering oefent/verfijnt.

Locatie
De intervisiebijeenkomsten vinden plaats in Studio Zeeburg.

Deelname aan de intervisie
IB-ers van STAIJ kunnen zich per bijeenkomst aanmelden.
Twee weken vooraf is duidelijk wie er deelneemt. Je hoeft dus niet het hele jaar door deel te nemen.
We houden een maximum aan van 10 deelnemers per sessie.

Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl.