Toetsen

De stedelijke toetsstandaard

De samenwerkende Amsterdamse schoolbesturen hebben in het Breed Bestuurlijk Overleg de toetsstandaard 2021-2022 vastgesteld.

Klik hier voor de toetsstandaard 2021-2022

STAIJ volgt de stedelijke toetsstandaard. Dat betekent o.a. dat er binnen STAIJ geen aanvullende afspraken zijn gemaakt over de afname van kleutertoetsen. Iedere school maakt hierin zelf een afweging.

In de toetsstandaard zijn ook de afspraken opgenomen over het adaptief toetsen en capaciteitenonderzoek in het kader van de overstap naar het VO.

Eindtoets groep 8 basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht is voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Hiervoor hebben de meeste STAIJ-scholen het afgelopen schooljaar de CITO-eindtoets ingezet.

Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze gaan gebruiken.  Ze zijn daarbij niet alleen aangewezen op de centrale eindtoets van CITO.

De volgende toetsen zijn gecertificeerd:

 • Centrale-eindtoets:
  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets i.s.m. CITO uit in opdracht van het ministerie van OCW.
  Meer informatie: www.centraleeindtoetspo.nl
 • ROUTE 8:
  De eindtoets van A-VISION B.V. Meer informatie: www.route8.nl
 • IEP Eindtoets:
  De eindtoets van Bureau ICE (IEP staat voor ICE Eindevaluatie primair onderwijs). Meer informatie: www.toets.nl/iepeindtoets.
 • AMN-eindtoets:
  AMN ( assess, manage en navigate) biedt toetsen, testen en volgsystemen voor onderwijs en bedrijfsleven. Meer informatie: www.amn.nl
 • CESAN-eindtoets:
  De CESAN-eindtoets is ontwikkeld door SM&C. Meer informatie:  www.eindtoetsen.nl
 • DIA- eindtoets:
  DIA-eindtoets van DIA-Taal. Meer informatie: www.diatoetsen.nl

Wanneer scholen voor een andere toets kiezen dan de CITO-eindtoets, is het wel van belang om de uitslag op de leerlingkaart in ParnasSys te vermelden. Dit i.v.m. het kunnen blijven volgen van de uitslagen van iedere school.

Voor meer informatie kan contact opgenomen met de algemeen beleidsmedewerker van STAIJ: Piet Wagemaker: pwagemaker@staij.nl .

Instrument voor analyse toetsgegevens: Leeruniek

Dit instrument is een hulpmiddel voor de data-analyse van methode gebonden- en niet-methode gebonden toetsen.
Het geeft op een eenvoudige manier trendontwikkelingen weer op school/groep- en individueel niveau. Het instrument deelt automatisch leerlingen in op de drie instructieniveaus!

Klik op de link voor de flyer van Leeruniek.

Voor meer informatie kan contact opgenomen met de algemeen beleidsmedewerker van STAIJ: Piet Wagemaker: pwagemaker@staij.nl .