Topklas STAIJ

Algemene informatie 
De Topklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 die liever leren door dingen te doen, te maken en te ervaren. Na de basisschool zullen onze leerlingen waarschijnlijk uitstromen naar VMBO B-K of Praktijk onderwijs. In de Topklas leren zij samenwerken, presenteren en krijgen zij meer praktijkvakken aangeboden. We besteden ook aandacht aan zelfvertrouwen en mindset.

De klas bestaat uit ongeveer 18 leerlingen. Deze leerlingen komen van verschillende basisscholen.
De Topklas komt elke vrijdagochtend bij elkaar in het topklaslokaal op De Linnaeusschool.

De Topklas werkt samen met vmbo-scholen uit de buurt zoals het Montessori Lyceum Oostpoort en het Wellant College Linnaeus. Daar krijgen de leerlingen bijvoorbeeld kook- en technieklessen aangeboden in professioneel ingerichte lokalen gegeven door vakleerkrachten van deze scholen.
Door samen te werken met vmbo-scholen gaan de leerlingen beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs en hebben zij kennis gemaakt met de richtingen die zij kunnen gaan volgen.

Deelnemende scholen in 2019-2020
Scholen die in het schooljaar 2019-2020 aangesloten zijn:

  • De Linnaeusschool
  • De Dapper
  • De Flevoparkschool
  • De Kaap
  • Aldoende
  • 4e Montessorischool ‘De Pinksterbloem’
  • De Indische Buurtschool

Wie zijn wij?
De lessen worden gegeven door Geerthe Schilder en Laurey Coolen, beide leerkrachten bij Staij.
Geerthe werkt als leerkracht op De Pinksterbloem en bij de Day a Week School.
Laurey is werkzaam op De Amstel als leerkracht. Ook is zij schoolopleider voor STAIJ en begeleidt ze studenten van de Pabo en UpvA.

Contact?
Geerthe Schilder; geerthes@depinksterbloem.nl
Laurey Coolen; lcoolen@staij.nl

Met wie werken we samen?
We werken samen met de verschillende basisscholen van STAIJ waarvan wij kinderen begeleiden in de Topklas. Deze scholen zijn hierboven genoemd.
Sinds vorig jaar werken wij samen met het Montessori Lyceum Oostpoort en met het Wellant College Linnaeus. Wij volgden afgelopen jaren bij hen een aantal lessen Techniek, Koken en Bloemschikken. Op deze manier zien de leerlingen wat er allemaal te doen en te leren is op het VMBO en kan de overstap naar het VO soepeler verlopen.

Voorbeelden van  projecten
Wij zijn in januari 2018 met deze klas begonnen en hebben gezien dat de leerlingen aan het eind van de lessen zelfstandiger kunnen werken, meer zelfvertrouwen hebben en met meer plezier naar school gaan. Voorbeelden van projecten waar we aan gewerkt hebben zijn onder andere; koken, techniek, stopmotion filmpjes maken, bloemschikken, bewustwording van jezelf en de ander, wereld van 3D en mechanica en we houden ons bezig met sociaal emotionele opdrachten.

Een sfeerimpressie