Topklas STAIJ

Algemene informatie 
De Topklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 die liever leren door dingen te doen, te maken en te ervaren. Na de basisschool zullen onze leerlingen waarschijnlijk uitstromen naar VMBO B-K of Praktijk onderwijs. In de Topklas leren zij samenwerken, presenteren en krijgen zij meer praktijkvakken aangeboden. We besteden ook aandacht aan zelfvertrouwen en mindset.

In het schooljaar 2020-2021 nemen ongeveer 36 leerlingen deel aan de Topklas, verdeeld over twee groepen. Deze leerlingen komen van verschillende basisscholen.
De Topklas komt elke vrijdagochtend bij elkaar in het topklaslokaal de Derde Oosterparkstraat 360 in het gebouw van de voormalige Linnaeusschool.

De Topklas werkt samen met vmbo-scholen uit de buurt zoals het Montessori Lyceum Oostpoort en het Wellant College Linnaeus. Daar krijgen de leerlingen bijvoorbeeld kook- en technieklessen aangeboden in professioneel ingerichte lokalen gegeven door vakleerkrachten van deze scholen.
Door samen te werken met vmbo-scholen gaan de leerlingen beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs en hebben zij kennis gemaakt met de richtingen die zij kunnen gaan volgen.

Deelnemende scholen in 2020-2021
Scholen die in het schooljaar 2019-2020 aangesloten zijn:

  • De Dapper
  • De Flevoparkschool
  • De Kaap
  • Aldoende
  • 4e Montessorischool ‘De Pinksterbloem’
  • De Indische Buurt School
  • De Kraal
  • Montessorischool Steigereiland
  • MKC Zeeburgereiland
  • SBO Het Spectrum – locatie IJburg

Wie zijn wij?
De lessen worden gegeven door Geerthe Schilder, Niels de Ruig, Camille van Neer en Poul Van Venrooij. Zij zijn alle vier leerkracht bij STAIJ.
Geerthe werkt als leerkracht op De Pinksterbloem en bij de Day a Week School.
Niels werkt als leerkracht op de 5e Montessorischool en als Onderzoekscoördinator.
Camille werkt als leerkracht op De Dapper en als bovenschools Schoolopleider.
Poul werkt als leerkracht op de Indische Buurt School.

Contact?
Geerthe Schilder; geerthes@depinksterbloem.nl

Met wie werken we samen?
We werken samen met de verschillende basisscholen van STAIJ waarvan wij kinderen begeleiden in de Topklas. Deze scholen zijn hierboven genoemd.
Sinds vorig jaar werken wij samen met het Montessori Lyceum Oostpoort en met het Wellant College Linnaeus. Wij volgden afgelopen jaren bij hen een aantal lessen Techniek, Koken en Bloemschikken. Op deze manier zien de leerlingen wat er allemaal te doen en te leren is op het VMBO en kan de overstap naar het VO soepeler verlopen.

Voorbeelden van  projecten
Wij zijn in januari 2018 met deze klas begonnen en hebben gezien dat de leerlingen aan het eind van de lessen zelfstandiger kunnen werken, meer zelfvertrouwen hebben en met meer plezier naar school gaan. Voorbeelden van projecten waar we aan gewerkt hebben zijn onder andere; koken, techniek, stopmotion filmpjes maken, bloemschikken, bewustwording van jezelf en de ander, wereld van 3D en mechanica en we houden ons bezig met sociaal emotionele opdrachten.

Een sfeerimpressie