Workshop 1 – Veel weten en durven niet te weten

Workshopleiders: Cees Reuvecamp, Willem Plomp en Olga Roos

Doelgroep: Voor ieder die zich in de eigen schoolcontext bezighoudt met het versterken van de lerende organisatie en coaching.

Domein: Professionalisering- coaching

 Inhoudsbeschrijving:

Tijdens de STAIJ-inspiratiemiddag ontvangen we je graag in ons ‘Open atelier’ waarin je zowel passief (luisterend en kijkend) als actief kennis kunt maken met de werkwijze van het Coachingshuis. Tijdens het atelier kun je ervaren vanuit welke 3 pijlers wij werken.

  • Pedagogiek en didactiek;
  • Systeemleren, kennis van de lerende organisatie;
  • Systeemdynamiek en systemisch waarnemen.

Naast luisteren naar ons verhaal, kun je snuffelen in onze bronnen en methodieken. Bovendien kan je zelf ook nog een vraag inbrengen die we in een ‘speeddate-consult’ systemisch gaan onderzoeken.

Aanvullend

Het Coachingshuis STAIJ is onderdeel van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ).

STAIJ is Academische opleidingsschool en werkt in samenhang het opleiden van studenten en professionaliseren van medewerkers uit.

Coachingshuis STAIJ stelt zich ten doel continue groei van startende en zittende professionals in alle lagen van de organisatie te stimuleren en biedt zijn diensten ook buiten STAIJ aan.

(www.lerenmetelkaar.nl/coachingshuisstaij.nl)

Uit onderzoek en ervaring weten we hoe belangrijk het is de ontwikkeling van de professional blijvend te stimuleren. Mensen leren vooral binnen de context van het werk. Coachende feedback en samen uitvoeren zijn interventies die hoog leerrendement geven. De coach begeleidt de professional in eerste instantie in reflectie op het eigen professionele handelen. Vervolgens wordt de reflectie breder getrokken en verbonden aan het (team) leren binnen de school.

Aantal deelnemers: max. 12