Workshop 1

Titel “De superdiverse klas”: Gelijke kansen in diverse klassen 


Door:
Redwane Bouttaouane, coach en trainer bij De Transformatieve School

Inhoud:
Hoe ga je als leerkracht om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en de straat? Hoe ontstaat sociale pijn bij leerlingen en waar kunnen we dit aan herkennen? Hoe kan ik de self efficacy van mezelf en de leerlingen laten toenemen om daarmee leerlingen optimaal te laten klimmen op de schoolladder?Aan de hand van de Transformatieve school methode zal je door Redwane Bouttaouane nieuwe inzichten opdoen in het kunnen motiveren van leerlingen en hen deze switch te laten maken tussen de verschillende leefwerelden/ladders.Deze Workshop gaat in op de effecten van een superdiverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in de grote steden. Je kijkt vooral naar hoe kinderen zich bewegen en gedragen op de verschillende sociale ladders/leefwerelden: de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur en wat dit betekent voor jou en voor jouw klas of school.
Op sommige scholen kunnen de verschillende sociale ladders problemen met zich meebrengen in bijvoorbeeld de communicatie, de ontwikkeling van leerlingen en het groepsdynamische proces. Hoe kun je hiermee omgaan, wat is jouw rol als leerkracht hierin en wat betekent de cultuur van jouw team voor jouw als persoon?Opbrengsten/Inhoud van de bijeenkomst:

  • Uitleg over de pedagogische driehoek van de sociale ladders; (Thuis-, straat- en de schoolcultuur)
  • Tips over hoe je in de klas om kunt gaan met deze verschillende sociale culturen/ladders.
  • Tips over hoe je kan omgaan met een `straatcultuur` in de klas.
  • Theoretisch inzicht in de groepsdynamiek in de klas.
  • Uitleg over transformatief handelen van de leerkrachten in de klas.

Doelgroep: Personeel basisonderwijs

Aantal deelnemers: max. 20 personen

Tijdstip: Start 15:00 tot 16:30 uur

Organiserende instantie: De Transformatieve school. Zie voor meer informatie ook de TED talk van Iliass El Hadioui: https://www.youtube.com/watch?v=bW3hp9StP-E