Workshop 21

Stadsarchief

 ‘Amsterdam 1900’ in het Stadsarchief

Workshopleiders: Stefanie van Odenhoven (Projectcoördinator Tentoonstellingen en Educatie Stadsarchief)  en Ludger Smit (hoofd presentatie Stadsarchief)

Inhoudsbeschrijving:

  • 9.00 – 9.45 uur Ontvangst met koffie en een introductie over het Stadsarchief: het educatieve aanbod rondom de tentoonstelling ‘Amsterdam 1900’ en het reguliere aanbod
  • 9.45 – 10.45 uur Rondleiding over de expositie ‘Amsterdam 1900’, nadruk op educatief onderdeel
  • 10.45 – 11.15 uur Pauze / in groepjes nabespreken
  • 11.15 – 12.00 uur Nabeschouwing  / discussie over ‘Amsterdam 1900’, en een korte introductie van het nieuwe samenwerkingsproject Groeistad

Achtergrond tentoonstelling: Rond 1900 werd Amsterdam een dynamische stad. In dezelfde tijd ontwikkelde de fotografie zich tot een modern medium. In ‘Amsterdam 1900’ komen beide ontwikkelingen samen. In de binnenstad verrezen beeldbepalende gebouwen als het Centraal Station en de Beurs van Berlage. De industrie en de havens groeiden, maar tegelijk verkrotte de oude stad en was er veel armoede. Voor het eerst was het technisch mogelijk dit alles op foto vast te leggen. Op de tentoonstelling zijn onder meer foto’s van Jacob Olie, Breitner en Eilers te zien, ook stereofoto’s en de eerste kleurenfoto’s, vintage prints, en bijzondere bruiklenen uit onder meer het Rijksmuseum.

Educatie rond Amsterdam 1900: Op de tentoonstelling ‘Amsterdam 1900’ is een kaart toegevoegd met daarop geprojecteerd een aantal foto’s van rond 1900. Na een korte rondleiding en introductie door een medewerker gaan leerlingen in groepjes op zoek naar de originele foto’s op de tentoonstelling en noteren zoveel mogelijk zaken die ze opvallen. In het leslokaal gaan ze vervolgens, mede aan de hand van opdrachten, op de Beeldbank van het Stadsarchief nader onderzoek doen naar de foto: wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de huidige situatie op deze locatie? Aan het einde van het bezoek hebben alle groepjes een kort verhaaltje geschreven over hun foto, en dat wordt toegevoegd aan een levensgrote kaart bij de tentoonstelling. Bij voldoende tijd kunnen ze bij deze kaart nog een kleine presentatie geven aan de rest van de klas.

Aanvullende informatie: Het Stadsarchief is een samenwerkingsverband aangegaan met het Amsterdam Museum, ARCAM en Monumenten & Archeologie. Vanaf 2017 zal er één loket zijn voor het onderwijs, voor vragen over het educatieve aanbod van de deelnemende instellingen en voor boekingen van bezoeken en rondleidingen. Amsterdamse erfgoed- en omgevingseducatie wordt op deze manier overzichtelijk en samenhangend aangeboden. Centraal staat één website – Groeistad – waarop alle informatie zal worden aangeboden. In 2017 zal het educatieve programma rondom Amsterdam 1900 worden opgenomen in de website van Groeistad.

Doelgroep: 20 leerkrachten bovenbouw

Tijdstip: van 9:00 tot 12:00 uur

Locatie: Stadsarchief Amsterdam.
Let op: de deelnemers verzamelen om 9:00 uur bij de dienstingang van het stadsarchief, Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam.
Klik hier voor informatie over de bereikbaarheid van het Stadsarchief Amsterdam

Zie voor meer informatie over het Stadsarchief: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/
Zie voor meer informatie over het educatieve aanbod van het Stadsarchief: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/onderwijs/