Workshop 3 – Multi divers onderwijs

Door:  Sonja de Jong (leerkracht 5MW) en dr. Haytske Zijlstra (universitaire docent UPvA en onderzoeker)

Korte beschrijving van de workshop: Het onderwerp wordt geïntroduceerd door het bekijken van een TED-talk over “A Single Story”. Daarna wordt het model van James Banks voor multicultureel onderwijs gepresenteerd en bespreken we in kleine groepjes een aantal voorbeeldcasussen om te oefenen met het gebruik van het model in de praktijk. Tot slot kijken we naar onze eigen praktijk: In hoeverre is het model van Banks terug te zien in de STAIJ-scholen en welke doelen m.b.t. multicultureel onderwijs stellen we onszelf?

Voor wie is dit interessant: leerkrachten, maar ook directieleden en andere geïnteresseerden