Workshop 36

Coöperatieve werkvormen bij kleuters

Workshopleider: Evelien de Vink, werkzaam bij OBS Aldoende

Korte Omschrijving: ‘Kinderen leren van en met elkaar met behulp van coöperatieve werkvormen’

Type deelsessie: Interactieve presentatie a.d.h.v. werk en fotodocumentatie van en over kleuters

Doel : het inzetten van verschillende coöperatieve werkvormen voor kleuters (tweetal- en viertalwerkvormen) waarbij de kleuters spelenderwijs van en met elkaar leren.

Inhoud: Ik laat zien hoe je coöperatieve werkvormen kunt aanbieden aan kleuters, zodat deze werkvormen een routine worden en gemakkelijk inzetbaar zijn voor verschillende doeleinden op het gebied van rekenen, taal, woordenschat en sociale ontwikkeling. Ik heb ervaren dat kinderen tijdens de activiteiten meer betrokken zijn en dat ook de kinderen die wat meer op de achtergrond blijven, gestimuleerd worden om actief mee te doen. Tevens leren kinderen samenwerken en kom je als leerkracht tegemoet aan de bewegingsvrijheid. Door middel van coöperatieve werkvormen biedt je als leerkracht de kinderen een uitdagende leeromgeving waarin kinderen interactief leren. Het levert een positieve bijdrage aan de werkhouding, motivatie, geheugen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de samenwerkings-vaardigheden van de kleuters.

Met name bij kleuters, is het verstandig om klein te beginnen, want kinderen van 4, 5 en 6 jaar moeten de samenwerkingsvaardigheden nog leren. Begin met een eenvoudige werkvorm en introduceer deze als experiment. Dan kun je bij het evalueren bespreken wat er goed en wat er minder goed ging, en wat er volgende keer nog beter kan gaan. Zo kun je samen met de kinderen de werkvorm eigen maken. Het is ook belangrijk om als leerkracht na te denken of de kinderen de werkvorm al aan kunnen. Op welke vaardigheden wordt een beroep gedaan? Moeten kinderen niet eerst wat geholpen worden in het leren stellen van vragen of hulp bieden? Moet je vooraf nog aandacht schenken aan de regels voor het werken in coöperatieve leergroepen? Wie laat je met wie samenwerken? Welke vragen stel je bij de evaluatie?

Ik laat zien hoe je als leerkracht ieder kind laat deelnemen bij de opdracht. Door het vervullen van een rol krijgt ieder kind een eigen taak en heeft dus niemand ‘niets’ te doen. Ook zorgt het voor een goede samenwerking bij de uitvoering van de leertaak. Via het toekennen van rollen vergroot je als leerkracht de kans dat leerlingen aan sommige onderdelen van de taak en van het samenwerken expliciet aandacht besteden. Bovendien bevordert het de positieve wederzijdse afhankelijkheid in de groep.

 Werkwijze: Na een korte kennismaking vertel ik met behulp van een powerpoint-presentatie met filmmateriaal over mijn ervaringen op het gebied van coöperatief leren bij kleuters. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en het delen van ervaringen en voor het bekijken van materiaal voor coöperatieve werkvormen en materiaal dat door de kleuters is gemaakt.

Doelgroep: Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van jonge kinderen.

Comments are closed.