Workshop 37

Type deelsessie: Interactieve, praktijkgerichte presentatie met gelegenheid tot zelf ervaren.

Doel: Het belichten van de natuurlijke onderzoeksgerichte wereld van kleuters bij het werken in een rijke, uitdagende omgeving. Ontdekkend leren hoort bij kleuters en stimuleert hen probleemoplossend te leren denken. Daarnaast willen we leerkrachten graag inspireren tot het uitdagender maken van de leeromgeving van jonge kinderen.

Inhoud: Het jonge kind lab op onze school is een rijke, uitdagende omgeving waarin kinderen als vanzelf op onderzoek uitgaan. Daarbij is de begeleiding van groot belang want: welke vragen kun je stellen waardoor het kind een stapje verder kan komen?

Werkwijze: Na een korte kennismaking, waarbij ieder die dat wil de gelegenheid krijgt haar of zijn ervaringen met onderzoekend leren te delen, beginnen we met een videofragment.

Hierna volgt een korte uiteenzetting van de theorie van het onderzoekend en ontwerpend leren m.b.t. het werken met jonge kinderen en laten we wat beeldmateriaal zien van hetgeen de kinderen op onze school doen in het lab.

Vervolgens gaan we naar het jonge kind lab, waar iedereen aan de slag kan met het materiaal dat daartoe klaar staat. Er is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Tot slot aan ieder de vraag: “ Wat neem je hiervan mee naar je eigen onderwijspraktijk? Welke mogelijkheden zie je.”

Comments are closed.