Workshop 4

Werken met persoonlijke (vaardigheids)doelen

Door: Annelies de Muijnck,
Annelies is onderwijsadviseur en -psycholoog bij het ABC in Amsterdam. Met begaafdheid als specialisme zit ze in de programmaleiding van Day a Week School in Amsterdam.

Inhoudsbeschrijving: In (plus)klassen (zoals de Day a Week School) willen we betekenisvol werken aan de ontwikkeling van toekomstvaardigheden. Hiermee beogen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfsturende autonome leerlingen. We doen dat onder andere door leerlingen persoonlijke (vaardigheids)doelen te laten kiezen en reflectie hierop te stimuleren.
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het materiaal (o.a. met doelkaarten) en is er ruimte om na te denken over de toepasbaarheid van deze werkwijze voor de eigen situatie. Ook is er ruimte voor discussie.

Doelgroep: leerkrachten en andere geĂ¯nteresseerden

Maximum aantal deelnemers: 20 personen

Tijdstip: 15:00 tot 17:00 uur

Organiserende instantie: ABC Onderwijsadviseurs/Day a Week School