Workshop 5

(geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen) Wat is een goed oudergesprek?

Domein: Samenwerking tussen school en ouders

Workshopleider: Adri Menheere, is opleidingsdocent op de Pabo en deed onderzoek naar de relatie tussen school en ouders en publiceerde daarover. Als expert op dit terrein is hij lid van de werkgroep Ouderbetrokkenheid op de JP Coenschool.

Inhoud:
Met de ontwikkeling van kinderen gaat het beter als school en ouders samen werken aan onderwijs en opvoeding. Allerlei onderzoek in binnen- en buitenland bevestigt dit. Belangrijk voor de samenwerking tussen school en ouders zijn de contacten tussen de leerkracht en de ouder(s) van een kind. Dat kunnen informele contacten zijn, bijvoorbeeld aan het begin of eind van de schooldag, maar ook meer formele contacten, zoals oudergesprekken.

Is het contact tussen leerkracht en ouder tijdens startgesprekken, voortgangsgesprekken of adviesgesprekken gericht op samenwerking in het belang van het kind? Voert de leerkracht de oudergesprekken doelgericht?

De Pabo van de HvA ontwikkelt een leerlijn ‘Samenwerken met ouders’, waarin naast de theorie de praktijk van het goed voeren van een oudergesprek een belangrijke rol heeft.

Werkvorm: In deze workshop word je geïnformeerd over de inhoud van deze paboleerlijn, zodat je stage studenten daarnaar kunt verwijzen en de studenten gericht feedback kunt geven. We kijken ook samen naar enkele oudergesprekken op film en leggen de gespreksprotocollen die de Pabo ontwerpt daarnaast om met elkaar te kunnen bespreken wanneer een oudergesprek geslaagd is. Leerkrachten en directies die hun oudergesprekken op school meer aandacht willen geven zijn van harte welkom.

Doelgroep: Leerkrachten en directies