Workshop 5

Discussiëren kun je leren (DKJL)

Door: Christine van Buuren of Marije Fris, trainers van Stichting Discussiëren kun je Leren

Inhoud:  DKJL zet in op het verbeteren van de mondelinge vaardigheden van kinderen en stimuleert meningsvorming. In dit kader ontwikkelde DKJL een lesprogramma om leerkrachten en kinderen te helpen dit onder de knie te krijgen. Leerlingen leren discussiëren aan de hand van stellingen als: “Kinderen moeten voorlichting krijgen over internetgebruik” en “Ouders zijn verantwoordelijk voor het gewicht van hun kind”. DKJL helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers, leert hen dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn. Leerkrachten ontvangen handvatten en begeleiding om leerlingen hierbij te ondersteunen.

*DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de lessen op leerlingen. Deze significante1 effecten verwachten we bij de inzet van het Lespakket: – Ik vind het leuk om te discussiëren. – Ik praat over wat ik denk. – Ik luister graag naar de mening van anderen. – Ik denk na over hoe een ander zich voelt in een discussie. – Ik gebruik argumenten om te zeggen waarom ik het wel of niet eens ben met iemand. – Anderen vinden mijn mening belangrijk. – Als iemand iets vertelt, kan ik mijn aandacht er goed bijhouden.

Eerder onderzoek wees uit dat kinderen beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen. Het gevoel van zelfvertrouwen onder leerlingen neemt toe en de angst voor spreken in het openbaar neemt af. Leraren geven aan dat DKJL een positief effect heeft op de sociale groepscohesie.

**De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van de lessen onder leerlingen van groep 7. De interventie Amsterdamse Debatbattle 2017 bleek statistisch significant op: – Omgaan met verschillen tussen mensen. – Afname vooroordelen t.a.v. etnische groepen/ niet westerse allochtonen. – De perceptie van vooroordelen neemt af. Terwijl bij de controlegroep de waarneming vooroordelen toenam. Al deze effecten zijn ook op lange termijn meetbaar.

Opvallend is dat kinderen aangeven na het project over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken. Waarschijnlijk doordat de deelnemers kritischer gaan kijken naar hun eigen vaardigheden en zo mogelijk tot een realistischer inschatting komen.

Conclusie? We zijn nog lang niet uitgediscussieerd.

Doelgroep: Leerkrachten groep 3 t/m 8

Maximaal aantal deelnemers: 18

Tijden: Van 9:00 tot 12:00 uur, aanwezig om 8.30 uur.

Locatie: Stichting Discussiëren Kun Je Leren, Atlantisplein 1, kamer 2.17, 1093 NE,  Amsterdam.