Workshop 6

Diversiteit kaarten, een ervaringsgerichte aanpak

Door: Marten Bos

Marten is ZZP-er (1999) coach, trainer en supervisor en in de buurt initiatiefnemer van ‘Alle Kleuren Oost’. Diversiteit is zijn specialisatie. Hij werkte o.a. in migranten- en vluchtelingen organisaties en is actief in de LHBT gemeenschap. Ook werkte hij in het onderwijs, in de hulpverlening en bij commerciële bedrijven en overheden. Vanuit die brede ervaring heeft hij de Diversiteit Kaarten ontwikkeld als methodiek om de brede diversiteit bewust te maken en er verder mee te werken in groepen en individueel.

Inhoud: Diversiteit is een dynamisch en meerdimensionaal gegeven, een continue wisselwerking tussen personen en omgeving. Onze identiteit is een stapeling, een caleidoscoop aan achtergronden, overtuigingen, activiteiten, etc. In deze workshop wordt de theorie van ‘caleidoscopia’ ofwel ‘intersectionaliteit’ behandeld in een interactieve lezing en met oefeningen met de Diversiteit Kaarten. De methodiek van de ‘Diversiteit Kaarten’ is een ervaringsgerichte werkwijze waarin we ons meer bewust worden van de brede diversiteit en de insluitings-/uitsluitingsmechanismen die daarbij optreden. De methodiek kan toegepast worden op diverse doelgroepen: jongeren, leerkrachten, trainers, coaches, teams, etc. De werkwijze is ontstaan vanuit ruim 30 jaar werken in diverse omgevingen en met diverse doelgroepen, zoals: Jongerenwerkers, Beleidsmakers, Politie, LHBT, Vluchtelingen, Huisartsen, ROC studenten, etc.

Doelgroep: Personeel basisonderwijs

Aantal deelnemers: max. 30

Locatie: SBO Het Spectrum, James Wattstraat 10, 1097 DM Amsterdam

Tijdstip: 10:30 tot 12:30 uur

Organiserende instantie: www.martenbos.nl