Workshop 8

In gesprek met ….. de Onderwijsraad

Door: Iliass el Hadioui (raadslid) en Raymond Kubben (raadsadviseur). Beiden van de Onderwijsraad.

Doel: Vanuit STAIJ bestaat er behoefte om onderwijsprofessionals (meer) te betrekken bij onderwijsbeleid. De Onderwijsraad werkt aan een verkenning over de vrijheid van onderwijs en haalt daarvoor graag zienswijzen van onderwijsprofessionals op.

Inhoud:
‘Vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit’. Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van Onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De Onderwijsraad, net na artikel 23 in 1919 opgericht, is op dit moment aan het verkennen welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft of zou moeten hebben in deze tijd.

Tijdens deze workshop denken leerkrachten en andere onderwijsprofessionals werkzaam bij STAIJ mee met de Onderwijsraad over deze thematiek. De focus ligt daarbij op de spanning tussen overheidszorg en vrijheid van onderwijs op het vlak van onderwijskwaliteit. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de deugdelijkheid van het onderwijs te waarborgen; door wetgeving en het inspectietoezicht. Tegelijk is de pedagogische autonomie van scholen een belangrijk aspect van artikel 23, bijvoorbeeld wat betreft de keuze van leermiddelen.

Is de rol van de overheid met betrekking tot het definiëren en waarborgen van onderwijskwaliteit goed, te groot of juist te klein? Wie mag bepalen wat goed onderwijs is? Is er voldoende ruimte om als school een eigen visie op kwaliteit te hanteren? En hoe krijgt de vrijheid om onderwijs te geven vorm binnen de school, bijvoorbeeld in de verhouding schoolbestuur – leerkracht?

Werkvorm: De workshop begint met een korte inleiding vanuit de Onderwijsraad. Daarin wordt context gegeven en een inhoudelijk fundament voor de discussie gelegd. Binnen het thema worden dilemma’s geschetst en concreet gemaakt. Vervolgens wordt aan de hand van vragen of stellingen gediscussieerd; met de vertegenwoordigers van de Onderwijsraad, maar vooral met elkaar.

Doelgroep: medewerkers STAIJ (leerkrachten en andere onderwijsprofessionals)

De tijden: 10.30-12.30 uur

LocatieDaltonschool De Meer, Van ’t Hofflaan 50, 1097 EP Amsterdam

Organiserende instantie: Onderwijsraad