Workshop 9

Studio Sarai

Een goede vraag is belangrijker dan een kloppend antwoord

Door: Sarai van de Boel

Inhoud: Deze workshop gaat over manieren waarop leerkrachten met leerlingen kunnen filosoferen aan de hand van kunstwerken of architectuur en erfgoed. Je zult je verbazen hoe hierdoor op een ander niveau met kinderen kan communiceren. Door op een filosofisch manier naar erfgoed te kijken, worden kinderen zich bewuster van de waarde van hun eigen omgeving en cultuur. Bij filosoferen met kunst komen aspecten uit het leven vanzelf aan bod en worden betekenisvoller.

Veel gesprekken gaan vaak ‘horizontaal’; er worden feiten uitgewisseld of getoetst. De uitdaging is om een verticaler gesprek te voeren, waarbij je samen met kinderen dieper en filosofischer kunt nadenken. Maar hoe doe je dat?

Het trainen van de juiste vragen stellen en goed te luisteren naar antwoorden levert nieuwe vragen en nieuwe betekenislagen op. Kinderen zelf kunnen als geen ander briljante vragen stellen, maar ze leren dit vaak af in de basisschoolleeftijd.

In deze workshop laat Sarai van de Boel veel concrete voorbeelden zien uit haar eigen ervaring met kunst- en erfgoedprojecten. Ze legt uit hoe je door de manier van vragen stellen het verschil kan maken tussen een oppervlakkig gesprek en een dieptegesprek over allerlei vragen uit het leven. Iedereen kan dat leren.

In 2,5 uur leer je een praktische werkmethode om met gekozen thema’s aan de slag te gaan aan de hand van kunstwerken en of . We gaan ook praktisch aan de slag door in kleine groepjes met elkaar te oefenen met het stellen van goede vragen. Vragen die triggeren.

Doelgroep: Groepsleerkrachten 1-8 en muziekdocenten.

Aantal deelnemers: Maximaal 16 personen.

Tijdstip: Inloop 9.15-9.30 uur, start 9.30 uur, einde 12.00 uur.

Locatie: Studio Sarai, Surinamekade 11, 1019 BH Amsterdam (begane grond aan het laadperron, naast de achterkant van Sissy-Boy aan het IJ).

Organiserende instantie: Studio Sarai,  www.sarai.nl.